bibija-publ

Naslov originala:
Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u
Republici Srbiji

Za izdavača:

BIBIJA Romski ženski centar, Beograd

Priredile:
BIBIJA Romski ženski centar, Beograd
Romani cikna, Kruševac
Pravni skener, Beograd
Ženski romski centar Veliki Crljeni, Lazarevac

Štampa: COBER doo


Publikacija je nastala u okviru projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja
na Zapadnom Balkanu”

Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji

Monitoringo katar e publicane politike: e efekata save dija e Dekada e Romengi po statuso e Romnjango ande SrbijaDekada e Romengi po statuso e Romnjango ande Srbija