Predstavljanje rezultata projekta "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje"

onCT1bGzXNRQSa uspehom smo realizovali projekat „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje" u saradnji sa organizacijama civilnog društva „Rosa“ iz Leskovca i „Most 014“ iz Valjeva, uz savetodavnu i finansijsku podršku projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Zvanično zatvaranje projekta i predstavljanje postignutih rezultata održano je juče u beogradskom Medija centru, uz učešće nacionalnih i lokalnih partnera u projektu.

Na završnoj konferenciji govorili su:
 • Jelena Vasić, Viša savetnica za kreiranje mera aktivne politike zapošljavanja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Ivana Simonović, menadžerka u projektu Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“
 • Slavica Vasić, direktorka Romskog ženskog centra „Bibija“
 • Učesnice u projektu Ekonomsko osnaživanje Romkinja: Milena Mustafić, Ivana Petrović, Sevda Šabanović, Pendija Redžepović, Arzije Kruezi

Samu konferenciju možete pogledati ovde:

 

Potreban Ekspert/kinja za podršku radu podgrupe Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova za saradnju sa medijima...

232-2323974 hand-with-megaphone-png 1BIBIJA Romski ženski centar i UNICEF kancelarija u Srbiji

realizuju projekat

"Tehnička podrška radu Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova"

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Centar za prava deteta,  Atina, Udruženje romskihi studenata, udruženje Novi Svet, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Centar za zaštitu trgovine ljudima, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava,  Kancelarija zas inkluziju Roma, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,  Javno tužilaštvo,  i UN agencija.

Nacionalna koalicija uspostavila je dve podgrupe koje će adresirati dve strateški važne tematske oblastiza njeno  funkcionisanje a to su podgrupa za unapređenje sistemsko -normativnog okvira u odgovoru na dečiji brak i podgrupa za saradnju sa medijima.Podgrupe treba da nastave sa  aktivnostima započetim u okviru šire grupe organizacija članica koalicije u cilju pružanja stručne podrške zagovaračkim naporima i inicijativama koje koalicija preduzima u narednom periodu.

Ovaj cilj će se postići kroz angažovanje eksperta  koji će pružati specifičnu stručnu podršku.

Ekspert/kinja za podršku radu podgrupe Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova za saradnju sa medijima


Konsultant pruža podršku zagovaranju za ciljeve koalicije kroz unapređivanje saradnje sa štampanim I elektronskim medijima. Zadužen(a) je za izradu detaljnog media plana Nacionalne koalicije, za kreiranje saopštenja za medije i komunikaciju sa medijima oko relizacije ciljeva koalicije.

Neophodne kompetencije:
 • Obrazovanje iz oblasti komunikologije odnosno humanističkih nauka (sociologija, psihologija, organizacione nauke, politikologija…)
 • Minimum pet godina relevantnog iskustva u oblasti medija i odnosa sa javnošću
 • Iskustvo u razvijaju i implementaciji promotivnih strategija
 • Iskustvo u analizi medijskog prisustva i izradi media plana
 • Iskustvo u sprovođenju komunikacijskih kampanja, poželjno u oblasti razvojnih projekata I sprovođenja politika u oblasti ljudskih prava
 • Izuzetne komunikacione veštine i iskustvo vođenja participativnog procesa sa akterima iz različitih sektora i disciplina
Zadaci:
 • Kreiranje media plana Nacionalne koalicije
 • Uspostavljanje pool novinara/ki sa kojima koalicija sarađuje
 • Organizacija sastanaka podgrupe za saradnju sa medijima u skladu sa media planom i uzimanje neophodnih inputa
 • Predlog/mišljenje o neophodnim aktivnostima u cilju povećanja vidljivosti postignuća koalicije i publiciteta
 • Pisanje i distribuiranje saopštenja za medije
 • Izveštavanje članica koalicije o realizovanim aktivnostima za medije
Angažovani eksperti će realizovati  aktivnost od 10. aprila  do 30. juna  2021. 
Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV i  specifikaciju  troškova.
Sve aplikacije pristigle do 22 marta 2021. godine do 15,00 časova biće razmatrane.
Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!
 
Beograd, 12. mart  2021.

 

 

 

Potreban Ekspert/kinja za podršku radu podgrupe Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova za unapređenje sistemsko-normativnog okvira

oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplashBIBIJA Romski ženski centar i UNICEF kancelarija u Srbiji

realizuju projekat

"Tehnička podrška radu Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova"

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Centar za prava deteta,  Atina, Udruženje romskihi studenata, udruženje Novi Svet, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Centar za zaštitu trgovine ljudima, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava,  Kancelarija zas inkluziju Roma, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,  Javno tužilaštvo,  i UN agencija.

Nacionalna koalicija uspostavila je dve podgrupe koje će adresirati dve strateški važne tematske oblastiza njeno  funkcionisanje a to su podgrupa za unapređenje sistemsko -normativnog okvira u odgovoru na dečiji brak i podgrupa za saradnju sa medijima.Podgrupe treba da nastave sa  aktivnostima započetim u okviru šire grupe organizacija članica koalicije u cilju pružanja stručne podrške zagovaračkim naporima i inicijativama koje koalicija preduzima u narednom periodu.

Ovaj cilj će se postići kroz angažovanje eksperta  koji će pružati specifičnu stručnu podršku.

Ekspert/kinja za podršku radu podgrupe Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova za unapređenje sistemsko-normativnog okviraNeophodne kompetencije:
 • Minimum deset godina relevantnog iskustva u oblasti prava deteta i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Završen Pravni fakultet
 • Iskustvo u sastavljanju pravnih akatai podnošenju zakonskih predlogau oblasti prava deteta i/ili u oblasti unapređenja položaja pripadnika romskena cionalne manjine
 • Iskustvo u koordinisanju aktivnosti između različitih  sektora i  u okviru multidisciplinarnih timova
 • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagođavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst
Zadaci:
 • davanje stručnog mišljenja vezano za pravne implikacije i aspekte pokrenutih incijativa koalicije,
 • draftiranje pravnih akata i inicijativa i sprovođenje konsultativnog procesa sa članicama Koalicije i obezbeđivanje konsenzusa  oko predloga sačinjenih pravnih dokumenata.
 • podrška sastancima podgrupe za unapređenje normativnog okvira u odgovoru na dečije brakove
 • praćenje podnetih inicijativa i izveštavanje članica koalicije o preduzetim merama i ishodima
Angažovani eksperti će realizovati  aktivnost od 10. aprila  do 30. juna  2021. 
Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV i  specifikaciju  troškova.
Sve aplikacije pristigle do 22 marta 2021. godine do 15,00 časova biće razmatrane.
Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!
 
Beograd, 12. mart  2021.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - Dečiji brak nije romska tradicija

112320 UNICEF Posteri-01Beograd, 25. novembar 2020 –  Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova pokrenula je kampanju „Dečiji brak nije romska tradicija“. Kampanja je usmerena ka podizanju svesti javnosti o ovom problemu u čijem je korenu prvenstveno ekstremno siromaštvo, a ne tradicija, niti običaji, kako se neretko navodi u javnosti. 

Za mene je ravnopravnost pravo na obrazovanje i pravo na zaposlenje. Čula sam za dečije brakove. Mislim da dečiji brakovi treba da se iskorene, zato što deca nisu spremna za brak. Deca treba da imaju detinjstvo, treba da se školuju, a za brak ima vremena“, poručuje devojčica Katarina Mitrović  koja se pojavljuje u video spotu kampanje.   

„Nacionalna Koalicija kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera radi  na okončanju dečijih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira. U ovoj borbi, takođe veoma je važna i promocija primera dobre prakse, koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija“, rekla je Radmila Nešić ispred  Nacionalne koalicije za okoncanje dečjih brakova.

Nacionalnu koaliciju za okončanje dečijih brakova između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Nišavskog, Mačvanskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej, Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Atina, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, UNICEF , UNFPA i UNHCR.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji zajedno rade na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti, kao i na osnaživanju žena i muškaraca, dečaka i devojčica romske nacionalnosti da menjaju postojeću praksu dečijih brakova.

Spot možete da pogledate ovde:
https://we.tl/t-J0i2cM4NXe

Predstavljanje projekta ,,Ekonomsko osnaživanje Romkinja...

121782801 10214057575953531 937238524330229242 nBIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR iz Beograda, realizuje projekat ,,Ekonomsko osnaživanje Romkinja - unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje" u saradnji sa organizacijama civilnog društva "Rosa" iz Leskovca i Most 014 iz Valjeva. Projekat se sprovodi uz savetodavnu i finansijsku podršku projekta Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi Nemačka orgnaizacija za medjunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa kabinetom popredsednice Vlade Republike Srbije prof.dr Zorane Mihajlović koja je ujedno i predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Opšti cilj projekta  je poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja i socijalne inkluzije pripadnika romske zajednice, poboljšanje njihovih životnih uslova i smanjenje siromaštva.

Značaj kako socijalnog, tako i ekonomskog razvoja Roma prepoznat je na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Socijalna isključenost Roma, njihova nesposobnost da iskoriste svoje pune kapacitete sa margine života, kao i da učestvuju u društvenim odnosima i procesima, veoma je primetna u Srbiji. Usled siromaštva, nedostatka osnovnih znanja i mogućnosti kontinuiranog obrazovanja, ili kao rezultat diskriminacije, Romi su daleko od mogućnosti zapošljavanja, ostvarivanja prihoda i obrazovanja, kao i od uključivanja i učešća u društvenim mrežama i aktivnostima u zajednici.

Najvažnija karakteristika socio-ekonomskog statusa romske zajednice ogleda se u niskom nivou učešća u ekonomiji, lošoj obrazovnoj strukturi, kao i velikoj zastupljenosti u neformalnoj ekonomiji, što sve rezultira generacijskim siromaštvom i dugoročnom socijalnom isključenošću. Godišnji izveštaji o primeni Druge dekade Roma u Srbiji 2016-25, ali i izveštaji Poverenika za ravnopravnost i najnoviji godišnji izveštaj ombudsmana Republike Srbije, jasno ukazuju da su Romkinje jedna od najranjivijih grupa, često okarakterisane kao žrtve „dvostruke i / ili višestruke diskriminacije“. Ovaj projekat  je usmeren ka rešavanju problema koji se tiču: 1) Roma, a posebno Romkinja, koji nemaju dovoljno informacija o mogućnostima zaposlenja i koji imaju niske obrazovne kompetencije i nisu dovoljno konkurentni na tržištu rada.  Informisanjem Roma u romskim naseljima, Bibija bi podstakla veliki broj njih da poboljšaju svoj položaj na tržištu rada; takodje i niskog nivoa međusektorske komunikacije i koordinacije na lokalnom nivou kako bi se rešio problem nezaposlenosti Roma. Održavanjem informativnih sastanaka sa predstavnicima svih sektora (NSZ, lokalnih samouprava, OCD, medija) i sprovođenjem INFO kampanje, želimo da utičemo  na relevantne aktere u oblasti zapošljavanja i da doprinesemo  uspostavljanju sistema komunikacije na nivou lokalnih samouprava; i  nekonkurentne pozicije Roma na tržištu rada, gde su u filijalama NSZ registrovani Romi identifikovani kao teže zapošljiva lica. Tokom sprovođenja aktivnosti u ovom projektu, posebnu pažnju posvetićemo Romkinjama, mladima i interno raseljenim osobama, koje predstavljaju posebno osetljive grupe u romskoj populaciji.

Naš projekat, usmeren na gradove i opštine Valjevo, Leskovac i Beograd (Voždovac i Palilula), doprinosi primeni strateškog okvira socijalne inkluzije u procesu evropskih integracija i zalaže se za poboljšanje uslova života i rada Roma, kroz poboljšanje socijalno-ekonomskog razvoja.Opšti cilj projekta  je poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske zajednice, a posebno Romkinja.

Specifični cilj je povećanje zapošljivosti Roma u sektoru proizvodnje i poslovnih usluga, kroz povećanje motivisanosti.

U nastavku pogledajte slike sa radionica, predstavljanja projekta, obuke aktivista i sastanaka u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

121782801 10214057575953531 937238524330229242 n

121258562 10214032153357982 553465467529670341 n

121670590 10214057576993557 7065492725559423220 n 1

125448479 10214212000334044 5593080982577088534 n

121150077 10214027548922874 5399380453901415194 n

 121241031 10214032835455034 7689113894315650633 o

123214512 3472605676116165 6935137622710805955 n

122889434 4116851208331511 7653198473170975607 n

122929161 4119776718038960 8178161826139936155 n

Opis poslova (ToR) za angažovanje stručnjaka za Google Drive u okviru projekta

oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplashBIBIJA Romski ženski centar i UNICEF kancelarija u Srbiji realizuju projekat

"Tehnička podrška radu Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova" 
u periodu od septembra 2020. do aprila 2022. godine

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Atina ,Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

Opis potreba: Za potrebe projekta potrebno
Uspostavljanje i održavanje interne baze znanja (google-drive)

Angažovani stručnjak/nja  će  biti odgovoran/na za:

1.  Uspostavljanje i redovno ažuriranje Google pogona ključnih relevantnih dokumenata 

 

Raspored

Angažovani stručnjak/kinja  će realizovati  aktivnost  u periodu  5. novembra 2020.godine do 20 aprila 2022. godine. 
 
Podnošenje i vrednost predloga-ponude 
Ne postoji standardni obrazac za predlog-ponudu. Molimo vas da nam dostavite vasu specifikaciju  troškova.
Sve aplikacije pristigle do 1. novembra 2020. godine do 15,00 časova biće razmatrane.
Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!


Održan četvrti sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova

zoom sastanakNa inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF-a osnovana Nacionalna koalicija za okončanje dečjih brakova, koja će raditi na opcijama bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i da se romski dečaci i devojčice osnaže da menjaju postojeću praksu.

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Atina ,Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i UN agencija.

Četvrti sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova  održan je 16. septembra 2020.godine. Nakon sumiranja aktivnosti koje sprovode članice  Koalicije  sa posebnim osvrtom na COVID 19 , dogovoreni su dalji koraci koji su usmereni na prevenciju i eleminaciju dečjih brakova u Srbiji.

Aktivnosti Bibije u skladu sa epidemiološkom situacijom

111Ciljna grupa građana sa kojima radi ŽRC “Bibija” živi u neformalnim naseljima i jedan broj njih ne raspolaže sredstvima informacione i digitalne tehnologije, ali postoji i deo koji ima mobilne telefone putem kojih je moguće uspostaviti komunikaciju, a deo ima i pristup društvenim mrežama kao što su facebook, mesinger, viber.

Takođe, veliki broj nema znanja i veštine koje su im potrebne da se na adekvatan način ponašaju u vanrednom stanju uvedenom zbog epidemije corona virusa u Republici Srbiji, između ostalog i zbog otežanog pristupa pravovremenim i istinitim informacijama. Svi smo svesni da prema pripadnicma romske populacije u značajnoj meri postoje predrasude većinskog stanovništva, kao i neadekvatan pristup uslugama koje obezbeđuju insititucije sistema. Ovo je bilo izraženo i pre epidemije a u ovoj situaciji će uvereni smo biti još izraženije. Cela populacija, koja živi u neformalnim naseljima bez adekvatnih uslova života, uključujući i pristup tekućoj i čistoj vodi i malom životnom prostoru u kome je nemoguće obezbediti kućnu izolaciju, je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji posebno osetljiva, dok su i u okviru nje svakako najranjivije žene i deca, a posebno deca u ranom uzrastu, trudnice I porodilje. Poznato je i da se u kriznim situcijama, pogotovo onim koje uključuju i ograničeno kretanje, više izražen rizik od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

U ovom periodu osetljive grupe, među kojima i romske porodice koje žive u neformalnim naseljima imaju potrebe za korišćenjem raznih usluga institucija a posebno u oblasti zdravstvene zaštite i raznih servisa podrške koji su u ovom epidemiološkom periodu pruženi svim građanima Republike Srbije. Međutim da bi ostvarili svoja prava i koristili novouvedene servise podrške potrebno je da imaju blagovremenu I tačnu informaciju koja prava i na koji način mogu da ostvare. U društvenom okruženju u kome žive, nisu u mogućnosti da imaju takve informacije a verujemo I da određene usluge koje su im ranije bile dostupne sada nisu u potrebnoj meri. 

U cilju da u što većoj meri pružimo podršku ovoj ranjivoj grupi, mi smo uspostavili tačku kontakta kojoj se stanovnici obraćaju za pitanja koja imaju a i u slučaju da ukažu na situaciju da im određene institucije odbiju da pruže neophodne i zakonom obavezne usluge. Jako je važno da je to organizacija koja im je poznata i sa kojom su imali pozitivnu saradnju i u koju imaju poverenje. Većina pripadnika romske populacije sa kojom radimo ima mobilne telefone i komunikacija telefonom i putem vibera je  vrlo značajna za pristup adekvatnim informacijama i savetima.

Takođe, mi hoćemo i da aktiviramo nadležne institucije koje kontrolišu zakonitost I pravilnost rada državnih organa, ukoliko uočimo da nisu pružili potrebne usluge, navedenoj ciljnoj grupi, a bile su obavezne. U skladu sa potrebama koje bi se uočile radom na terenu, u hodu bi svoje aktivnosti prilagođavale potrebama stanovnika u neformalnim naseljima, a pre svega deci u ranom uzrastu, trudnicama i porodiljama. U pitanju je specifičan period i mislimo da će predstojeći dani u značajnoj meri usmeravati i naše aktivnosti ali smo spremne da im na pravi način odgovorimo, a sve u cilju što potpunije zaštite i pomoći pripadnicima romske populacije.

Kako bi ovo realizovali, mi smo napravile call-centar u kom naše aktivistkinje i pravnica daju sve potrebne informacije  svim ženama, majkama, devojčicama kojima je potrebna podrška. Osobe koje nemaju kredita za pozive mogu da  da pošalju SMS poruku, na osnovu koje bi mi mogli da ih pozovemo i odgovorimo na sva njihova pitanja. Naši telefoni dostupni su svakog dana od 10.00 do 17.00 časova. Takođe tamo gde postoji mogućnost radimo on-line radionice. U ovakvim kriznim situacijama povećava se i nasilje prema ženama i deci u naseljima. Mi takođe pružamo pružimo podršku u ovim situacijama. 

Takođe, kada se radi o upisu u pripremni predškolski program i u osnovne škole možemo da obezbedimo sve potrebne informacije.

Telefoni na koje možete da nas pozovete su 063206781, 0648768520, 0603930992, 0606011107, 0603008940, 0631115672.

Ostani kod kuće

Nacionalni izveštaj u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

222Pogledajte, nacionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom i nasiljem prema Romkinjama u Republici Srbiji.

Ovaj izveštaj je nastao u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama",koji je implemenitiran u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Organizacije, članice nacionalne mreže, koje su  koje su učestvovale u prikupljanju podataka i sastavljanju ovog izveštaja su:  Bibija Romski ženski centar, Beograd; Femplatz, Pančevo; Most 014, Valjevo; Praxis, Beograd; Romani Cikna, Kruševac; Ternipe, Pirot; Viktimološko društvo Srbije, Beograd; Ženski Romski centar Veliki Crljeni, Lazarevac; Ženski prostor, Niš.

Elektronska verzija nacionalnog izveštaja

Regionalni izveštaj u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

sli

Pogledajte regionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblastima zdravstvene zaštite, dečjih brakova, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Nastao je u okviru projekta "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama",koji je implemenitiran u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Elektronska verzija regionalnog izveštaja