U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ Romski ženski centar BIBIJA održao je  dvodnevni trening o izazovima i preprekama u  ekonomskom osnaživanju Romkinja. Ovo je drugi po redu edukativni trening u ovom projektu, a učesnici i učesnice su bili predstavnici lokalnih  institucija za zapošljavanje, centara za socijalni rad i loklanih samouprava iz Beograda, opštine Zvezdara, Rakovica, Čukarica, Lazarevac,  zatim iz Novog Bečeja, Pančeva i Zrenjanina.    i predstavnike civilnog društva. Trening je održan u hotelu Palas u Beogradu. Pored institucija u radu su učestvovali i predstavnici civilnog društva Udruženje Roma Novi Bečej, Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac, Pravni skener iz Beograd, Centar za prava manjina i predstavnice BIBIJE romskog ženskog centra. Seminar su vodile  Dragana Marijanović i Dragana Petrović.

 

Projekat je finansiran od stane Evropske unije a sprovodi ga BIBIJA Romski ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama  - Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Trajanje projekta je 18 meseci, a ukupna vrednost projekta je 90.090,00 eura.


Opšti cilj projekta je unapređenje socio ekonomskog razvoja i socijalnog uključivanja romske zajednice sa posebnim fokusom na Romkinje. Glavna aktivnost ovog projekta je rad na podizanju zapošljivosti  Roma i Romkinja kroz pohađanje kurseva i sticanje novih veština za razna zanimanja kao što su frizerka, manikirka, kuvarica daktilografkinja i sl. Ukupno 100 osoba (85 žena i 15 muškaraca) će imati mogućnost da učestvuje u ovoj aktivnosti od 500 predstavnika koji će biti obuhvaćeni projektom.
 

Cilj ovog treninga, drugog po redu bio je razmena iskustava između institucija i civilnog društva koji rade u oblasti unapređivanja zapošljivosti romske zajednice, posebno Romkinja, zatim senzibilizacija profesionalaca/ki u institucijama na specifične probleme sa kojima se susreću Romkinje. Važna tema kojom smo se bivili  bila je kako motivisati romsku zajednicu, posebno Romkinje na aktvno traženje posla, a jedan od rezultata treninga je i priručnik koji je nastao iz potrebe da se civilnom društvu približe mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja i usluge koje se nude u ovoj oblasti.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući  Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rsekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja