191715 img-0037 ff U Palati Srbija 11.04 2017. godine  održana  je konferencija "Romkinje u Srbiji, dostignuća, izazovi i perspektive", na kojoj je javnost upoznata sa teškim položajem ove višestruko diskriminisane manjine u našoj zemlji i naporima da se njihov položaj promeni. 

Romkinje kao pripadnice manjinske zajednice u Srbiji na dnu su društvene margine, imaju prava, ali ne i mogućnosti, vrlo često gube poverenje u sve institucije i imaju strah da, ukoliko se žale na pravo koje im je uskraćeno, da će sistem da im uskrati još neko pravo, moglo se čuti sa konferencije "Romkinje u Srbiji - dostignuća, izazovi i perspektive".

Kako je rekla zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović, kada se procentualno pogleda broj Romkinja koje se obraćaju Zaštitniku građana, taj broj je veoma mali u odnosu na ukupan broj pritužbi, pa bi se reklo da Romkinje nemaju problema pred institucijama sistema, ali nije tako i svi su svesni problema koje oni imaju.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio naveo je da kada je reč o unapredjenju položaja Romkinja Srbija ulaže velike napore, ali još dosta toga treba da se uradi. OEBS je tu da kao partner pomogne romskoj zajednici u Srbiji, a posebno Romkinjama - kazao je Oricio na ovom skupu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković navela je da o položaju Roma i Romkinja najbolje govori podatak da se svaka druga pritužba koja ovoj instituciji stigne u vezi sa položajem nacionalnih manjina tiče upravo romske zajednice. Ona je dodala da je potrebno isticati pozitivne primere i na taj način podsticati i ohrabrivati i navela da je upravo od Romkinja koje su arhitektinje, pravnice ili lekarke čula jako dobre i motivišuće predloge.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović, govorio je o važnosti zastupljenosti oba pola, posebno kada su Romkinje u pitanju, koje su višestruko diskriminisane. Pored obrazovanja koji je ključ uspeha svakog čoveka, Romkinjama je važna i društvena vidljivost i uključenost u svim segmentima integracije rekao je Mihajlović. 

Primere dobre prakse i dostignuća koje su Romkinje u Srbiji ostvarile uprkos brojnim preprekama i teškoćama, predstavile su, kao najznačajniji deo skupa, zamenica predsednika Nacionalnog saveta Ana Saćipović, Marina Simeunović iz organizacije Mlade Romkinje u Dekadi Roma, Slavica Vasić iz Bibije romskog ženskog centra, Jelena Jovanović poslanica u vojvođanskom parlamentu, kao i Ajša Alić i Zorica Saćipović. 

Na skupu su još govorili i Brankica Drašković specijalna savetnice predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, Suzana Paunović direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnik Delegacije EU Nikolas Bizel , Karla Robin Hershey,  koordinator UN i predstavnica UNDP  u Srbiji i  državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević.