javni poziv 11.5.2017J A V N I   P O Z I V za izbor mentorki u oblasti sprečavanja odustajanja od obrazovanja i ranog napuštanja školovanja romske dece, sa fokusom na romske devojčice - RAD NA TERITORIJI BEOGRADA

 

Cilj ovog mentoring programa je bliže sagledavanje problema odustajanja od obrazovanja i ranog napuštanja školovanja romske dece, posebno romskih devojčiva, kao i rad na pojedinačnim problemima i njihovo rešavanje.

Tokom svog mentorskog rada, mentorke će se povezati sa razrednim starešinama, psihološko-pedagoškom službom, kao i sa pedagoškim asistentom/kinjom u školama u kojima se bude radilo. Svaki mesec, mentorka će organizovati zajednički sastanak roditelja sa školskim službama sa temom napredovanja dece u školi, rešavanja eventualnih problema.

 

Primarna ciljna grupa mentoring programa

 
Deca iz romskih naselja, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta; majke predškolske i školske dece;  dobijaju podršku sa ciljem jačanja motivacije za obrazovanje.

 

Rezultat: unapređene mogućnosti za obrazovanje romske dece, posebno devojčica.

Mentorski program pruža mogućnost za podsticanje integracije, kao i podsticaj za razvijaje veština i kompetencija za aktivno učešće u drštvenim procesima. Mentorski rad će se odvijati u romskim naseljima i to kao psihosocijalna podrška kroz grupni rad i interaktivne grupe, zatim individualni rad kao dodatna podrška u savladavanju školskih obaveza i školskog gradiva, kao i mentorski individualni rad na podizanju samopouzdanja. Jedan od rezultata mentorskog rada biće izrađen program podrške za porodicu i za decu koji će obuhvatiti moguća rešenja za problemske situacije u kojima se mogu naći romska deca tokom obrazovanja.

 

Izbor mentorki

Ovo je javni poziv za izbor mentorki u okviru projekta MLADI KAO RESURS ZA NAPREDAK ROMSKE PORODICE, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Uloga mentorki je da budu spremne i sposobne da prenesu znanje, veštine i iskustvo koje poseduju.

 

Kriterijumi potrebni za postajenje mentorkom u ovom projektu:

 

  •  Romkinje i ne-Romkinje koje imaju iskustvo u radu sa decom i temama odustajanje od obrazovanja i rano napuštanje školovanja Romkinje i ne
  •  Romkinje, aktivistkinje iz međunarodnih organizacija, vladinih institucija i organizacija civilnog društva;
  •  Romkinje i ne-Romkinje koje su završile srednju školu i fakultet;

Bitno je da one koje žele da postanu mentorke, poseduju prave veštine i kvalitete.

 

Potrebne sposobnosti i kvalitet koje treba da poseduje  mentorka:

  •   zainteresovanost  za ulogu mentorke
  •   dovoljno vremena - mentorstvo će zahtevati vreme i posvećenost;
  •   odgovarajuća znanja i veštine - mentorka treba da poznaje oblasti ljudskih manjinskih  i prava žena, sa posebnim fokusom na romsko žensko pitanje;
  •   da poseduje veštine slušanja - mentorka mora biti u stanju da aktivno sluša druge;
  •  da pruža podršku - mentorka treba da bude spremna da podržava mentorisane devojčice i dečake i njihove porodice u pravcu ostvarivanja zacrtanih ciljeva, bez nametanja svojih stavova ili sugestija;
  •  da bude pouzdana - pitanja razmatrana tokom mentorstva tretiraju se kao poverljiva.

Potrebna dokumenta:

1.      Radna biografija, CV na srpskom jeziku
2.      Motivaciono pismo

 

Dokumenta je potrebno poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 18. septembra 2017. godine.

Selektovane kandidatkinje biće obaveštene telefonom i pozvane na razgovor 21. septembra 2017. godine. Za sva dodatna pitanja, molimo Vas pozovite 011/ 328 62 34 ili nam se obratite putem e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..