BIBIJA Romski ženski centar i CARE International North West Balkans realizuju regionalni projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II- For active Inclusion and Rights of Roma Women in the Western Balkans II -FAIR II

Regionalne partnerske organiazcije u ovom projektu su: "Bolja budućnost", Tuzla, Bosna i Hercegovina; "Centar za romske inicijative", Nikšić, Crna Gora i BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda.

Projekat je pokrenut sa opštim ciljem da dopsinese poboljšanju socio-ekonomske situacije Romkinja i romske zajednice u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Svrha ovog projekta ogleda se u jačanju kapaciteta romskih ženskih organizacija da se uključuju u aktivnosti u vezi sa sprovođenjem strategija na nacionalnom i evropskom nivou i preduzimaju intervencije koje doprinose unapređivanju prava Romkinja i održive socijalne inkluzije romske zajednice.

U Republici Srbiji projekat realizuje BIBIJA sa koalicionim partnerskim organizacijama "Romani cikna" iz Kruševca, "Ženski romski centar Veliki Crljeni" iz Lazarevca i "Pravni sekener" iz Beograda. Partnerskim delovanjem kako na nacionlanom tako i na lokalnom nivou, bavićemo se temam iz oblasti suzbijanja nasilja prema Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima, zdravstvenom zaštitom Romkinja, potom sprečavanjem odustajanja od obrazovanja romskih devojčica i radom na omogućavanju kvalitetnijeg i adekvatnijeg pristupa obrazovanom i svim drugim sistemima za Romkinje u našoj zemlji. Projektne aktivnosti traju do kraja oktobra 2018. godine.

Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani da bi se Romkinje bavile strategijama na nacionalnom i evrpskom nivou i intervencijama vezanim za prava Romkinja i socijalne inkluzije romskih zajednica.
U sklopu projekta jedna od aktivnosti je i uspostavljanje i podrška lokalnim i nacionalnim međusektoralnim koordinacionim mehanizma/komisijama u cilju podržavanja socijalne inkluzije romskih zajednica, a lokalne organizacije, koe rade na terenu, imaju odgovornost uspostavljanja i koordiniranja međusektorskih komisija i mobilnih timova da bi na taj način osigurali nabolji mogući utjecaj na terenu u opštinama u kojima rade.

U okviru ovog cilja prezentuju se najbolje prakse u okviru projekta. U Crnoj Gori, organizacija Centar za romske inicijative u Nikšiću već dugi niz godina, u saradnji sa institucijama sistema, u ovoj zemlji radi na prevenciji i sprečavanju ranih maloletničkih brakova. Delegacija iz Srbije je posetila institucije u Crnoj Gori koje se bave ovom temom Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore, Policijsku upravu u Niksiću, NVO Centar za romske inicijative i Centar za defendologiju, Kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima, Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Crne Gore i instituciju Zaštitnika gradjana u Crnoj Gori. Razgovori su bili veoma korisni i konstruktivni. Delegaciju iz Srbije predstav ljali su dr Nenad Ivanišević državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković pomonica ministarske Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Gordana Stevanovic zamenica Zaštitnika gradjana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, Aleksandra Milojkovic Novikova savetnica u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Grupa za unapredjenje polozaja Roma i pomoc migrantima,.Danijela Lakatos iz Ministarstva rada i socijalne politike , i boracka prava Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapredjenje rodne ravnopravnosti, Vesna Ackovic savetnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija.

22281782 10207822301715572 1209873680961275997 n22282109 10207822304875651 3086011764729441505 n22310336 10207822302435590 8637317973354214319 n22365741 10207822302795599 9020297812408916465 n22405992 10207822303395614 7203643654225091915 n