20171208 120915Romska nacionalna manjina, posebno Romkinje spadaju u najugroženije grupe u Srbiji, to se konstatuje i u redovnim godišnjjim izveštajima Zaštitnika građana. Takođe je činjenica da je zdravstvena zaštitina nedovoljno pristupačna ženama iz osetljivih, višestruko marginalizovanih društvenih grupa, među kojima su i žene romske nacionalnosti, rekao je Zoran Pašalić prilikom predstavljanja Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o reproduktivnom zdravlju Romkinja sa preporukama.

 

Kako bismo ovo stanje promenili u našem društvu, Zaštitnik građana je u saradnji sa Romskim ženskim centrom Bibija  sproveo jedno kvalitativno istraživanje da se sagleda stepen ostvarivanja prava i identifikuju problemi sa kojima se Rominje suočavaju u pristupu zdravstvenoj zaštiti i ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite. Takođe smo želeli da uz pomoć ovog istraživanja utvrdimo pravne i druge razloge koji sprečavaju da u potpunosti ostvare svoja prava posebno u oblasti reproduktivnog i seksualnog zdravlja, naveo je Pašalić. 

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Gordana Stevanović je rekla da ovaj izveštaj služi da identifikujemo nedostatke u radu organa javne vlasti koji otežavaju pristup Romkinjama uslugama usmerenih na očuvanje, prevenciju i zaštitu njihovog reproduktivnog zdravlja. Ocena stanja i upućene preporuka organima vlasti treba da doprinesu boljem razumevanju položaja Romkinja u zdravstvenom sistemu i unapredjenju pristupačnosti i dostupnosti zdravstvenih usluga za prevenciju i zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja Romkinja.

Na osnovu rezultata istraživanja, Zaštitnik građana je izradio preporuke kako da se stepen ostvarivanja prava u navedenim oblastima poveća koje je uputio nadležnim državinim organima- Među preporukama je i uvođenje trajnog i kontinuiranog informisanja Romkinja o prevenciji i zaštiti reproduktivnom zdravlja, informisanje Romkinja o pravima u oblasti zdravstvne zaštite i zdravstvenog osiguranja, kao i uvođenje trajnog radnog angažovanja zdravstvenih medijatorki u zdravstveni sistem Republike Srbije.

20171208 12101220171208 12102620171208 12103520171208 122947