bwIstraživački izveštaj pod nazivom Nasilje nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima u Beogradu: Struktura, karakteristike i društvena reakcija rezultat je rada Viktimološkog društva Srbije - VDS.

VDS je 2017. godine angažovano na sprovođenju dela projekta pod nazivom Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II, čiji su nosioci NVO BIBIJA-Romski ženski centar i CARE International Balkans. Angažovanje se odnosilo na prikupljanje i beleženje podataka o slučajevima nasilja nad Romkinjama. Zadaci VDS u ovom delu projekta obuhvatili su: izradu metodologije za prikupljanje podataka, određivanje uzorka, izradu instrumenta za prikupljanje podataka, analizu dobijenih podataka i pripremu istraživačkog izveštaja.

Projekat je, ukupno gledano, usmeren na unapređenje zaštite Romkinja kao žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima i jačanje njihovih kapaciteta za ostvarivanje svojih prava na obrazovanje, zdravstvo i život bez nasilja.