35666969 10209196800037171 9079022639917301760 oBIBIJA Romski ženski centar i CARE International North West Balkans realizuju regionalni projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II- For active Inclusion and Rights of Roma Women in the Western Balkans II -FAIR II".

Regionalne partnerske organizacije u ovom projektu su: "Bolja budućnost", Tuzla, Bosna i Hercegovina; "Centar za romske inicijative", Nikšić, Crna Gora i BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda.Projekat je pokrenut sa opštim ciljem da doprinese poboljšanju socio-ekonomske situacije Romkinja i romske zajednice u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Svrha ovog projekta ogleda se u jačanju kapaciteta romskih ženskih organizacija da se uključuju u aktivnosti u vezi sa sprovođenjem strategija na nacionalnom i evropskom nivou i preduzimaju intervencije koje doprinose unapređivanju prava Romkinja i održive socijalne inkluzije romske zajednice.

U Republici Srbiji projekat realizuje BIBIJA – Romski ženski centar iz Beograda sa koalicionim partnerskim organizacijama "Romani cikna" iz Kruševca, "Ženski romski centar Veliki Crljeni" iz Lazarevca i "Pravni sekener" iz Beograda. Partnerskim delovanjem kako na nacionalanom tako i na lokalnom nivou bavimo se temama iz oblasti suzbijanja nasilja prema Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima, zdravstvenom zaštitom Romkinja, potom sprečavanjem odustajanja od obrazovanja romskih devojčica i radom na omogućavanju kvalitetnijeg i adekvatnijeg pristupa obrazovanom i svim drugim sistemima za Romkinje u našoj zemlji. Projektne aktivnosti traju do kraja oktobra 2018. godine.

Jedan od ciljeva ovog projekta je predstavljanje dobre prakse u inkluziji romske zajednice. U okviru ove aktivnosti prezentuju se najbolje prakse i razmenjuju se iskustva u povezivanju institucija i civilnog društva. Prošlogodišnja poseta naše delegacije Crnoj Gori, jedna je od aktivnosti ovog projekta. Ova se aktivnost je nastavlja posetom delegacije iz Crne Gore Srbiji, koju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvete, Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, NVO Crnogorski ženski lobi, Centar za romske inicijative. Naša partnerska organizacija iz Crne Gore, Centar za romske inicijative izu Nikšića već dugi niz godina uspešno sarađuje sa institucijama sistema i radi na prevenciji i sprečavanju ranih maloletničkih brakova i obrazovanjem Roma i Romkinja. Delegacija iz Crne Gore je posetila Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava, NVO Atina, Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i Minstarstvo građevinarstva, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelariju za ljudska i manjinska prava i Romski edukativni fond. Razgovarali smo o tome šta je do sada Republika Srbija uradila do sada kada je u pitanju položaj Roma i Romkinja, koliko rani ugovoreni brakovi utiču na položaj Romkinja, kao i da se predstave dobre prakse Republike Srbije kada je ova tema u pitanju.

Poseta delegacije iz Crne Gore Srbiji bila je 19. i 20. juna 2018 godine.

35686733 10209200328005368 8124683857388634112 o35859340 10209196805437306 1144699992309497856 o35923433 10209200336845589 2527260337237917696 o

35812570 10209200332045469 4125602377443049472 o