romi8. april obeležava se kao Međunarodni dan Roma od 1990. godine.

 

Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu. Na ovom kongresu razgovaralo se o socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskog ratu. Usvojena je romska zastava, himna pesma Đelem, đelem, kao i ime za romski narod Romi.

 

Bahtalo 8. aprili Maškarthemutno Dive e Romengo

Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

Happy April 8 International Roma Day!