1Opis poslova (ToR) za pisanje  regionalnog izveštaja o primeni Istanbulske konvencije i CEDAW konvencije


BIBIJA Romski ženski centar i UN WOMEN

Regionalna kancelarija za Evropu i Centralnu Aziju realizuju projekat  "UJEDINJENO ZA ZAUSTAVLJANJE NASILJA NAD ŽENAMA"

Projekat je fokusiran na ujedinjenje glasova građana i građanki, žena, nacionalnih i lokalnih NVO, eksperata i ekspertkinja, branioca i braniteljski ljudskih prava, aktivista i aktivistkinja organizacija civilnog društva i nacionalnih organizacija koje rade na romskim i rodnim pitanjima, za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Opsti cilj projekta

Doprinos unapređivanju mera koje su usmerene na smanjenje višestrukih, međusobno povezanih neravnopravnosti, diskriminacije i nasilja nad Romkinjama. Aktivne organizacije civilnog društva u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama su ključni akteri u monitoring i implementaciji i CEDAW-a i Istanbulske konvencije. Ovaj Projekat podržava  OCD da ispune svoju ulogu. Jačanje glasa Romkinja da prate, izveštavaju i zastupaju sprovođenje konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (poznata i kao Istanbulska konvencija) i Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Opis potreba:

Angažovani ekspert/kinja će  biti odgovoran/na za:

1.Objedinjavanje  nacionalnih izveštaja o primeni Istanbulske i CEDAW konvencije sačinjenih od nacionalnih eksperata   a  dostavljenih od strane  partnera na projektu iz Makedonije, Crne Gore, BiH i Republike Srbije.   

2. Priprema regionalnog izveštaja na srpskom i engleskom jeziku.

2. Učešće na regionalnom sastanku partnerskih organizacija.

3. Učešće i predstavljanje regionalnog izveštaja na jednodnevnoj regionalnoj konferenciji.

Raspored

 Angažovana  ekspertkinja će realizovati  aktivnost od 10. maja  2019.  do 15. juna 2019. godine.

Podnošenje i vrednost predloga-ponude

Ne postoji standardni obrazac za predlog-ponudu.

1. Predračun potrebnih sredstava, u dinarskoj valuti. Vrednost ugovora bit će određena prema prihvaćenoj ponudi.

Sve aplikacije pristigle do 6. maja 2019. godine do 15,00 časova putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  biće razmatrane.

Sve aplikacije koje ne ispune zadate kriterijume, neće biti razmatrane.
                              .