232-2323974 hand-with-megaphone-png 1BIBIJA Romski ženski centar i UNICEF kancelarija u Srbiji

realizuju projekat

"Tehnička podrška radu Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova"

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Centar za prava deteta,  Atina, Udruženje romskihi studenata, udruženje Novi Svet, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Centar za zaštitu trgovine ljudima, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava,  Kancelarija zas inkluziju Roma, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,  Javno tužilaštvo,  i UN agencija.

Nacionalna koalicija uspostavila je dve podgrupe koje će adresirati dve strateški važne tematske oblastiza njeno  funkcionisanje a to su podgrupa za unapređenje sistemsko -normativnog okvira u odgovoru na dečiji brak i podgrupa za saradnju sa medijima.Podgrupe treba da nastave sa  aktivnostima započetim u okviru šire grupe organizacija članica koalicije u cilju pružanja stručne podrške zagovaračkim naporima i inicijativama koje koalicija preduzima u narednom periodu.

Ovaj cilj će se postići kroz angažovanje eksperta  koji će pružati specifičnu stručnu podršku.

Ekspert/kinja za podršku radu podgrupe Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova za saradnju sa medijima


Konsultant pruža podršku zagovaranju za ciljeve koalicije kroz unapređivanje saradnje sa štampanim I elektronskim medijima. Zadužen(a) je za izradu detaljnog media plana Nacionalne koalicije, za kreiranje saopštenja za medije i komunikaciju sa medijima oko relizacije ciljeva koalicije.

Neophodne kompetencije:
 • Obrazovanje iz oblasti komunikologije odnosno humanističkih nauka (sociologija, psihologija, organizacione nauke, politikologija…)
 • Minimum pet godina relevantnog iskustva u oblasti medija i odnosa sa javnošću
 • Iskustvo u razvijaju i implementaciji promotivnih strategija
 • Iskustvo u analizi medijskog prisustva i izradi media plana
 • Iskustvo u sprovođenju komunikacijskih kampanja, poželjno u oblasti razvojnih projekata I sprovođenja politika u oblasti ljudskih prava
 • Izuzetne komunikacione veštine i iskustvo vođenja participativnog procesa sa akterima iz različitih sektora i disciplina
Zadaci:
 • Kreiranje media plana Nacionalne koalicije
 • Uspostavljanje pool novinara/ki sa kojima koalicija sarađuje
 • Organizacija sastanaka podgrupe za saradnju sa medijima u skladu sa media planom i uzimanje neophodnih inputa
 • Predlog/mišljenje o neophodnim aktivnostima u cilju povećanja vidljivosti postignuća koalicije i publiciteta
 • Pisanje i distribuiranje saopštenja za medije
 • Izveštavanje članica koalicije o realizovanim aktivnostima za medije
Angažovani eksperti će realizovati  aktivnost od 10. aprila  do 30. juna  2021. 
Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV i  specifikaciju  troškova.
Sve aplikacije pristigle do 22 marta 2021. godine do 15,00 časova biće razmatrane.
Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!
 
Beograd, 12. mart  2021.