Untitled-1Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na jučerašnjoj sednici usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.
Ovaj dokument je nastao iz potrebe da se na jedan sistemski i sveobuhvatan način pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja unaprede, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u Srbiji živi približno 148.000 Roma, koji su jedna od najugroženijih društvenih grupa.

Cilj Vlade jeste da kroz udruženi napor čitavog društva unapredi njihov položaj kako bi se smanjile nejednakosti koje postoje između Roma i ostatka stanovništva.

Novousvojena strategija je strateški dokument koji će za period od devet godina intenzivirati rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za pitanja socijalnog uključivanja Roma i suzbijanje njihove diskriminacije, odnosno za stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava osoba romske nacionalnosti. 

Dokument pokriva pet prioritetnih oblasti, i to obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalnu zaštitu.

Srbija se na putu ka EU pridružila zemljama članicama kada je reč o socijalnom uključivanju Roma.

Naime, naša zemlja je kao osnovu za izradu ovog dokumenta koristila Okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma koji je Evropska komisija, zajedno sa Evropskim parlamentom, propisala za svoje zemlje članice, što osigurava nastavak saradnje i nastavak podrške EU Srbiji za unapređenje položaja Roma.

Operativni zaključci sa trećeg po redu Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2015. do 2017. godine, koje je naša zemlja pripremila zajedno sa Evropskom komisijom, postali su sastavni deo ovog dokumenta.

Takođe, Nacrt strategije usklađen je sa Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, u procesu pristupnih pregovora Srbije sa EU, objašnjava se u saopštenju.