Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

romi8. april obeležava se kao Međunarodni dan Roma od 1990. godine.

 

Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu. Na ovom kongresu razgovaralo se o socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskog ratu. Usvojena je romska zastava, himna pesma Đelem, đelem, kao i ime za romski narod Romi.

 

Bahtalo 8. aprili Maškarthemutno Dive e Romengo

Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

Happy April 8 International Roma Day!

Proglašeni dobitnici ovogodišnje Nagrade EU za integraciju Roma...

bibija

 

Evropska komisija je na zvaničnoj ceremoniji objavila dobitnike Treće EU nagrade za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku. Pokrenuta 2014. godine, nagrada ima za cilj da naglasi politički značaj integracije Roma u procesu proširenja EU, da poveća ulogu ključnih igrača, i da pokaže odlučnost i posvećenost EU da poboljša socijalnu inkluziju Roma.

Potpuni spisak i biografije dobitnika možete pronaći ovde.

 

 

 

 
svasicSlavica Vasić

 

Slavica je aktivistkinja i suosnivačica Romskog ženskog centra “BIBIJA“, osnovanog 1998. godine u Beogradu. Misija centra je jačanje položaja Romkinja u društvu i vidljivost njihovih prava, uključujući i pravo na obrazovanje, slobodan izbor partnera, zapošljavanje i adekvatne zdravstvene usluge. “BIBIJA” je takođe posvećena rešavanju pitanja nasilja nad Romkinjama i ranih brakova u romskoj zajednici.
Slavica je posebno uključena u socijalnu integraciju žena iz višestruko marginaliziranih grupa. Doprinela je povećanju vidljivosti marginaliziranih Romkinja na tržištu rada, ali i skretanju pažnje javnosti na predrasude i stereotipe prema Romkinjama i drugim marginaliziranim grupama. Posebno je posvećena pomaganju devojčicama u njihovom obrazovanju.
Takođe je učestvovala u izradi nekoliko strateških dokumenata vezanih za rodnu ravnopravnost i socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Ona nastavlja da prati javnu politiku u tim sektorima.
“Moja prava nagrada su devojke, mlade žene koje su uspele da promene svoje živote. Već vidim promene u nekim mlađim devojkama; najvažnija stvar za romske žene ili devojke je obrazovanje. Želimo da smanjimo broj ranih brakova, želimo da se romske devojke obrazuju, želimo da budu kao i sve druge žene u Srbiji“, tvrdi ona.

 

Han: Odajemo počast pokretačicama promena

 

Komesar EU za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Han kaže da nagrada promoviše inkluzivno društvo.

„Оvogodišnjom nagradom, EU odaje počast aktivistkinjama Romkinjama, pokretačicama promena, čija posvećenost doprinosi promovisanju inkluzivnijeg društva. Unapređenje ženskog liderstva i ekonomskog osnaživanja je apsolutni prioritet Evropske unije. Mi promovišemo ravnopravnost polova i osnaživanje žena u svim aspektima naše politike, kako unutar tako i izvan EU, jer je to na dobrobit svih.“
Od procenjenih 10-12 miliona Roma koji žive u Evropi, oko milion živi na zapadnom Balkanu i oko 2,8 miliona živi u Turskoj. Romi imaju bogatu kulturu i istoriju, koja je neraskidivo povezana sa Evropom, ali su se takođe suočili sa dugom istorijom siromaštva i isključenosti. Iako su ravnopravni građani, previše ih je još uvek žrtve rasizma, diskriminacije, socijalne isključenosti i žive u velikom siromaštvu. Poboljšanje inkluzije Roma stoga i dalje ostaje ključni prioritet za EU i efikasna integracija postaje jedan od uslova koje zemlje proširenja moraju ispuniti kako bi postale država članica.

bibija 3bibijaa1

"16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama"

Danas počinje kampanja "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama". BIBIJA i ove godine aktivno zagovara nultu toleranciju na nasilje prema Romkinjama.

PROGOVORI – PROTIV NASILJA SE IZBORI

 Preporuke

A.   Strateški i zakonodavni okvir

 • Neophodno je primenjivati zakonske odredbe ravnopravno na sve građane i građanke Republike Srbije u skladu sa Istambulskom konvencijom.
 • Potrebna je strožija kaznena politika u oblasti borbe protiv nasilja prema ženama.
 • U najskorije vreme pristupiti izradi novog strateškog okvira koji će definisati mere protiv nasilja prema ženama, sa posebnim merama koje se odnose na bolju zaštitu Romkinja u situaciji nasilja.
 • Ženska parlamentarna mreža treba da uvrsti temu položaja Romkinja u agendu svog delovanja.


B.    Institucionalni odgovor države na nasilje prema ženama u porodici i partnerskim odnosima

 • Uspostaviti sveobuhvatni pristup borbi protiv nasilja prema ženama, sa fokusom na žene iz društveno osetljivih grupa, koji će uključivati obrazovanje, rad i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje.
 • Koordinisati razne aktivnosti u ovoj oblasti na svim nivoima.
 • Uspostavljanje baze podataka i evidencije žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, koja će sadržavati i etnički osetljive podatke,  sa ciljem boljeg planiranja strateških mera. 
 • Uspostavljanje nacionalne SOS linije, koja će biti besplatna i  dostupna i Romkinjama u romskim naseljima.
 • Da se u AP uz novu Strategiju za Rome/kinje ubaci u cilju za socijalnu zastitu i mere i aktivnosti vezano za zastitu Romkinja od nasilja.


C.    Saradnja organizacija civilnog društva i institucija na nacionalnom i lokalnom nivou

 • Neophodno je uspostaviti čvršću saradnju između lokalnih institucija i civilnog društva kroz potpisivanje lokalnih sporazuma o saradnji.
 • Uključivanje romskih ženskih organizacija u lokalne timove za zaštitu od nasilja.
 • Pokrenuti sveobuhvatno istraživanje o rasprostranjenosti i uzrocima nasilja prema Romkinjama.


D.    Lokalni nivo

 • Doslovna primena Opšteg i posebnih protokola za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom niovu.
 • Neophodno je kontinuirano stručno usavršavanje kako instituciaj na lokalu tako i organizacija civilnog društva. 


E.    Mediji

 • Neophodno je stalno stručno usavršavanje o načinima izveštavanja o temi nasilja u porodici i partnerskim odnosima, sa fokusom na Romkinje i žene iz društveno osetljivih grupa.
 • Sankcionisanje senzacionalnističkog izveštavanja u medijima.

 

1bb

2 bb

Bibija romski ženski centar - prvih 20 godina

Bibija romski ženski centar je proslavila 20 godina rada u četvrtak, 4.oktobra, u Impact Hub-u.

Sa nama su bili naši dragi prijatelji i prijateljice, kolege, koleginice, saradnici, saradnice da zajedno proslavimo naših prvih 20 godina.

1234567

Održan prvi Regionalni Koordinacioni sastanak Romskih organizacija za zaustavljanje nasilja nad ženama

1Romske ženske organizacije iz Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije, okupile su se u Skoplju 21. i 22. septembra na prvom koordinacijskom sastanku partnerskih organizacija na regionalnom projektu “Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama”.

Ovaj projekat za cilj ima jačanje kapaciteta romskih ženskih organizacija kako bi mogle da utiču na stvaranje podsticajnog normativnog okvira. Takođe će pružiti i podršku regionalnim koalicijama za razmenu dobrih praksa, kreiranju zajedničkih materijala koji se mogu primeniti na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Deo je regionalnog programa “Implementing Norms, Changing Minds: Ending Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey”, koji sprovode UN Women uz podršku Evropske Unije.

Sastanak je organizovan sa ciljem koordinacije aktivnosti za ponovno uspostavljanje romskih ženskih mreža na nacionalnom nivou i mapiranje 5-10 romskih i ne-romskih ženskih organizacija koje će biti pozvane da kreiraju mreže na nacionalnom nivou u svojim zemljama. Partneri Romski ženski centar Bibija (Srbija), Romska asocijacija za žene i mlade Luludi (Makedonija), Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin (Bosna i Hercegovina), NVO Mladi Romi(Crna Gora) koji su prisustvovali sastanku koordiniraće rad mreža u svojim zemljama.

Uspostavljene/ponovo uspostavljene nacionalne mreže organizacija će učestvovati u izradi monitoring izveštaja o implementaciji i sprovođenju konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (Istambulska konvencija) i Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i davnju preporuka za države i druge aktere za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Sastanku je prisustvovala i stručnjakinja angažovana za razvoj monitoring matrice koja će služiti kao osnova za prikupljanje podataka i pripremu monitoring izveštaja u skladu sa CEDAW om i Istambulskom konvencijom.

Bibija objavljuje javni konkurs za poziciju ASISTENT/KINJA

Tražimo:  asistenta/kinju na projektu "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama"

cvfotoBIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR objavljuje Javni konkurs za poziciju ASISTENT/KINJA

Broj izvršitelja/ki:  Jedan (1)

Asistent/kinja na projektu odgovorna je Upravnom odboru Bibije - Romskog ženskog centra.

Opis zadatka i poslova:
1.      Redovno kontaktira sa partnerim u okviru projektih aktivnosti
2.      Učestvuje u pripremi i koordinaciji promocije i saopštenja za medije i javnost
3.      Organizuje sastanke i  pres konferencije
4.      Prikuplja, analizira i obrađuje prikupljene podatke od partnera za potrebe izrade projektnih izveštaja
5.      Učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izveštaja

Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije)

Radno iskustvo: Minimum 2 godine u NVO sektoru

Posebni uslovi:

 • Poznavanje engleskog jezika – napredni nivo
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative
 • Sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
 • Analitičke sposobnosti
 • ·Sposobnost rada u timu i dobar timski duh
Poželjni uslovi:
 •  Iskustvo u radu u nevladinom/civilnom sektoru
Šta možete očekivati:
 • Fiksna plata
 • Radno mesto u Beogradu
 • Pola radnog vremena nedeljno – 20 h nedeljno
 • Saradnja sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama, institucijama i medijima
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu
 • Učešće u razvoju i unapređenju programa Bibije Romskog ženskog centra
Tip angažovanja: Ugovor o autorskom delu

Period angažovanja: Godinu dana
 
Način prijave:
Svi zainteresovani kandidati i kandidati/kinje treba da pošalju svoj CV, spisak referenci i kontakte pređašnjih poslodavaca, kao i motivaciono pismo (do 500 reči) na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom „Prijava za radno mesto asistenta na projektu“ najkasnije do 10.08.2018. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati/kinje koje prođu u uži krug biće pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu od 13.08. do 15.08.2018. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je 20.08.2018. godine, uz obavezan probni rad (upoznavanje sa zaduženjima, odgovornostima, aktuelnim programima i Bibija  timom) u trajanju od 5 radnih dana (50% radnog vremena) u periodu od 20.08. do 31.08. 2018. godine.

Dodatne informacije:
Za više detalja o konkursu pišite nam na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt telefon 063 206 781  (pozivati u periodu od 12h do 16h) 

Projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II...

35666969 10209196800037171 9079022639917301760 oBIBIJA Romski ženski centar i CARE International North West Balkans realizuju regionalni projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II- For active Inclusion and Rights of Roma Women in the Western Balkans II -FAIR II".

Regionalne partnerske organizacije u ovom projektu su: "Bolja budućnost", Tuzla, Bosna i Hercegovina; "Centar za romske inicijative", Nikšić, Crna Gora i BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda.Projekat je pokrenut sa opštim ciljem da doprinese poboljšanju socio-ekonomske situacije Romkinja i romske zajednice u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Svrha ovog projekta ogleda se u jačanju kapaciteta romskih ženskih organizacija da se uključuju u aktivnosti u vezi sa sprovođenjem strategija na nacionalnom i evropskom nivou i preduzimaju intervencije koje doprinose unapređivanju prava Romkinja i održive socijalne inkluzije romske zajednice.

U Republici Srbiji projekat realizuje BIBIJA – Romski ženski centar iz Beograda sa koalicionim partnerskim organizacijama "Romani cikna" iz Kruševca, "Ženski romski centar Veliki Crljeni" iz Lazarevca i "Pravni sekener" iz Beograda. Partnerskim delovanjem kako na nacionalanom tako i na lokalnom nivou bavimo se temama iz oblasti suzbijanja nasilja prema Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima, zdravstvenom zaštitom Romkinja, potom sprečavanjem odustajanja od obrazovanja romskih devojčica i radom na omogućavanju kvalitetnijeg i adekvatnijeg pristupa obrazovanom i svim drugim sistemima za Romkinje u našoj zemlji. Projektne aktivnosti traju do kraja oktobra 2018. godine.

Jedan od ciljeva ovog projekta je predstavljanje dobre prakse u inkluziji romske zajednice. U okviru ove aktivnosti prezentuju se najbolje prakse i razmenjuju se iskustva u povezivanju institucija i civilnog društva. Prošlogodišnja poseta naše delegacije Crnoj Gori, jedna je od aktivnosti ovog projekta. Ova se aktivnost je nastavlja posetom delegacije iz Crne Gore Srbiji, koju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvete, Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, NVO Crnogorski ženski lobi, Centar za romske inicijative. Naša partnerska organizacija iz Crne Gore, Centar za romske inicijative izu Nikšića već dugi niz godina uspešno sarađuje sa institucijama sistema i radi na prevenciji i sprečavanju ranih maloletničkih brakova i obrazovanjem Roma i Romkinja. Delegacija iz Crne Gore je posetila Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava, NVO Atina, Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i Minstarstvo građevinarstva, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelariju za ljudska i manjinska prava i Romski edukativni fond. Razgovarali smo o tome šta je do sada Republika Srbija uradila do sada kada je u pitanju položaj Roma i Romkinja, koliko rani ugovoreni brakovi utiču na položaj Romkinja, kao i da se predstave dobre prakse Republike Srbije kada je ova tema u pitanju.

Poseta delegacije iz Crne Gore Srbiji bila je 19. i 20. juna 2018 godine.

35686733 10209200328005368 8124683857388634112 o35859340 10209196805437306 1144699992309497856 o35923433 10209200336845589 2527260337237917696 o

35812570 10209200332045469 4125602377443049472 o

"Nasilje nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima u Beogradu"

bwIstraživački izveštaj pod nazivom Nasilje nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima u Beogradu: Struktura, karakteristike i društvena reakcija rezultat je rada Viktimološkog društva Srbije - VDS.

VDS je 2017. godine angažovano na sprovođenju dela projekta pod nazivom Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II, čiji su nosioci NVO BIBIJA-Romski ženski centar i CARE International Balkans. Angažovanje se odnosilo na prikupljanje i beleženje podataka o slučajevima nasilja nad Romkinjama. Zadaci VDS u ovom delu projekta obuhvatili su: izradu metodologije za prikupljanje podataka, određivanje uzorka, izradu instrumenta za prikupljanje podataka, analizu dobijenih podataka i pripremu istraživačkog izveštaja.

Projekat je, ukupno gledano, usmeren na unapređenje zaštite Romkinja kao žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima i jačanje njihovih kapaciteta za ostvarivanje svojih prava na obrazovanje, zdravstvo i život bez nasilja.

Opis poslova za izradu studije slučaja u oblasti nasilja prema Romkinjama

3 logoa
BIBIJA Romski ženski centar i CARE International Balkans realizuju projekat “Za aktivnu inkluziju i prava  Romkinja na Zapadnom Balkanu II  -  For Active Inclusion and Rights of Roma Women in the Western Balkans II – FAIR II” i raspisuju opis posla - Terms of Reference za izradu studije slučaja u oblasti nasilja prema Romkinjma.     

Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne kooperacije -   Austrian Development Cooperation, a sprovode ga tri ključne lokalne romske organizacije civilnog društva kao partneri u projektu: "Bolja budućnost" iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; "Bibija  - Romski ženski centar" iz Beograda, Republika Srbija i "Centar za romske inicijative" iz Nikšića u Crnoj Gori.

Više o samom projektu i opisu poslova pogledajte OVDE.Brankica Janković u poseti neformalnom romskom naselju na Čukarici

brankicaSrbija je u poslednjih nekoliko godina dosta toga učinila na poboljšanju kvaliteta života pripadnika romske nacionalne manjine, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković koja je u okviru kampanje "Na kafi kod..." posetila nefomalno romsko naselje na Čukarici.

Brankica Janković je rekla da o položaju Roma i Romkinja ne treba govoriti samo na Svetski dan Roma ili u okviru Meseca ženskog romskog aktivizma, nego svakodnevno.

"A pravu sliku možemo dobiti tek kada izađemo na teren, obiđemo neka od romskih naselja i razgovaramo sa našim sugrađanima i sugrađankama", dodala je Jankovićeva, navedeno je u saopštenju.

Naglasila je da je u poslednjih nekoliko godina Srbija dosta toga učinila da se kvalitet života pripadnika romske nacionalne manjine poboljša i kao dobar primer istakla omogućavanje prijavljivanja boravišta na adrese za socijalni rad čime se značajno smanjio broj pravno nevidljivih lica.

U razgovoru sa poverenicom, Romkinje su istakle da su najčešći problemi sa kojima se suočavaju otežan upis dece u određene škole, rodne uloge pravdane tradicijom i romskom kulturom, maloletnički brakovi, nezaposlenost, kao i nasilje u porodici.

Akcija "Na kafi kod..." organizovana je u okviru Meseca romskog ženskog aktivizma čiji je cilj da se predstavnicima institucija skrene pažnja na položaj Romkinja u Srbiji i da se u neposrednom razgovoru načine konkretni pomaci u unapređenju kvaliteta njihovog života, dodaje se u saopštenju.