Održana konferencija "Socijalna zaštita za djecu - razmjena dobrih praksi"

bbbb
U Sarajevu je u organizaciji UNICEF-a BiH kroz saradnju sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske održana trodnevna Konferencija "Socijalna zaštita za djecu - razmjena dobrih praksi".

Konferencija je od 16.-18. oktobra 2017. okupila donosioce odluka, stručnjake koji deluju u oblasti socijalne zaštite iz BiH, Albanije, Srbije, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Slovenije, Gruzije i Moldavije kako bi razgovarali o inovacijama u oblasti socijalne zaštite, razmenili iskustva i unapredili međusobnu saradnju, te druge aktere koji mogu uticati na politike u ovoj oblasti.

Konferencija je rezultirala Pozivom na akciju i dodatno potvrdila opredeljenost zemalja regiona za unapređenjem sistema socijalne zaštite u kojim deca zauzimaju važno mesto. Učesnici konferencije će razmeniti naučeno u ovoj oblasti, ukazati na inovativne pristupe i razgovarati o zagovaranju socijalne zaštite koji će porodicama pomoći da se nose sa poteškoćama teške materijalne situacije.

 

Pogledajte deo atmosfere na konferenciji:

sss

bib2bib3

"Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II"

BIBIJA Romski ženski centar i CARE International North West Balkans realizuju regionalni projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II- For active Inclusion and Rights of Roma Women in the Western Balkans II -FAIR II

Regionalne partnerske organiazcije u ovom projektu su: "Bolja budućnost", Tuzla, Bosna i Hercegovina; "Centar za romske inicijative", Nikšić, Crna Gora i BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda.

Projekat je pokrenut sa opštim ciljem da dopsinese poboljšanju socio-ekonomske situacije Romkinja i romske zajednice u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Svrha ovog projekta ogleda se u jačanju kapaciteta romskih ženskih organizacija da se uključuju u aktivnosti u vezi sa sprovođenjem strategija na nacionalnom i evropskom nivou i preduzimaju intervencije koje doprinose unapređivanju prava Romkinja i održive socijalne inkluzije romske zajednice.

U Republici Srbiji projekat realizuje BIBIJA sa koalicionim partnerskim organizacijama "Romani cikna" iz Kruševca, "Ženski romski centar Veliki Crljeni" iz Lazarevca i "Pravni sekener" iz Beograda. Partnerskim delovanjem kako na nacionlanom tako i na lokalnom nivou, bavićemo se temam iz oblasti suzbijanja nasilja prema Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima, zdravstvenom zaštitom Romkinja, potom sprečavanjem odustajanja od obrazovanja romskih devojčica i radom na omogućavanju kvalitetnijeg i adekvatnijeg pristupa obrazovanom i svim drugim sistemima za Romkinje u našoj zemlji. Projektne aktivnosti traju do kraja oktobra 2018. godine.

Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomsku situaciju Romkinja/zajednica u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na odabranim lokalitetima. Kapaciteti romskih ženskih organizacija će biti ojačani da bi se Romkinje bavile strategijama na nacionalnom i evrpskom nivou i intervencijama vezanim za prava Romkinja i socijalne inkluzije romskih zajednica.
U sklopu projekta jedna od aktivnosti je i uspostavljanje i podrška lokalnim i nacionalnim međusektoralnim koordinacionim mehanizma/komisijama u cilju podržavanja socijalne inkluzije romskih zajednica, a lokalne organizacije, koe rade na terenu, imaju odgovornost uspostavljanja i koordiniranja međusektorskih komisija i mobilnih timova da bi na taj način osigurali nabolji mogući utjecaj na terenu u opštinama u kojima rade.

U okviru ovog cilja prezentuju se najbolje prakse u okviru projekta. U Crnoj Gori, organizacija Centar za romske inicijative u Nikšiću već dugi niz godina, u saradnji sa institucijama sistema, u ovoj zemlji radi na prevenciji i sprečavanju ranih maloletničkih brakova. Delegacija iz Srbije je posetila institucije u Crnoj Gori koje se bave ovom temom Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore, Policijsku upravu u Niksiću, NVO Centar za romske inicijative i Centar za defendologiju, Kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima, Odbor za ravnopravnost polova Skupštine Crne Gore i instituciju Zaštitnika gradjana u Crnoj Gori. Razgovori su bili veoma korisni i konstruktivni. Delegaciju iz Srbije predstav ljali su dr Nenad Ivanišević državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Jovanka Atanacković pomonica ministarske Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, Gordana Stevanovic zamenica Zaštitnika gradjana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, Aleksandra Milojkovic Novikova savetnica u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Grupa za unapredjenje polozaja Roma i pomoc migrantima,.Danijela Lakatos iz Ministarstva rada i socijalne politike , i boracka prava Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapredjenje rodne ravnopravnosti, Vesna Ackovic savetnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija.

22281782 10207822301715572 1209873680961275997 n22282109 10207822304875651 3086011764729441505 n22310336 10207822302435590 8637317973354214319 n22365741 10207822302795599 9020297812408916465 n22405992 10207822303395614 7203643654225091915 n

Poziv na obuku - za pomoćnog radnika u građevinarstvu

sviPoziv na OBUKU:

- za pomoćnog radnika u građevinarstvu u prvoj fazi
- za završne radove u građevinarstvu u drugoj fazi

Obuku organizuje Academia Educativa za poznatog poslodavca „Modulor“. Praktični deo obuke se obavlja u Beogradu, na rekonstrukciji bolnice „Dragiša Mišović“,  svakog dana od ponedeljka do subote of 7 do 17 sati. Ukupno trajanje 240 sati, završetak prvog dela za mesec dana.

Svi troškovi obuke i prevoza na teritoriji grada Beograda su plaćeni.

Nakon završetka obuke dobija se diploma (ko ima završenu osnovnu školu) ili sertifikat (ko nema završenu osnovnu školu).

Nakon završene prve faze možete birati:

-         Ili sklapanje ugovora o radu ili
-         Nastavak obuke za završne radove u gradjevinarstvu


SVI KOJI USPEŠNO ZAVRŠE OBUKU DOBIJAJU POSAO - UGOVOR O RADU sa firmom „Modulor“

Početak obuke: 23. oktobar 2017.

Uslovi prijavljivanja:

1.     Muškarci 18 do 35 godina
2.     Romi i povratnici iz zemalja EU
3.     Sa prebivalištem na teritoriji grada Beograd

Prijavljivanje na broj telefona 011/ 328 62 34 ili nam se obratite putem e-maila:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Javni poziv za izbor mentorki u oblasti sprečavanja odustajanja...

javni poziv 11.5.2017J A V N I   P O Z I V za izbor mentorki u oblasti sprečavanja odustajanja od obrazovanja i ranog napuštanja školovanja romske dece, sa fokusom na romske devojčice - RAD NA TERITORIJI BEOGRADA

 

Cilj ovog mentoring programa je bliže sagledavanje problema odustajanja od obrazovanja i ranog napuštanja školovanja romske dece, posebno romskih devojčiva, kao i rad na pojedinačnim problemima i njihovo rešavanje.

Tokom svog mentorskog rada, mentorke će se povezati sa razrednim starešinama, psihološko-pedagoškom službom, kao i sa pedagoškim asistentom/kinjom u školama u kojima se bude radilo. Svaki mesec, mentorka će organizovati zajednički sastanak roditelja sa školskim službama sa temom napredovanja dece u školi, rešavanja eventualnih problema.

 

Primarna ciljna grupa mentoring programa

 
Deca iz romskih naselja, predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta; majke predškolske i školske dece;  dobijaju podršku sa ciljem jačanja motivacije za obrazovanje.

 

Rezultat: unapređene mogućnosti za obrazovanje romske dece, posebno devojčica.

Mentorski program pruža mogućnost za podsticanje integracije, kao i podsticaj za razvijaje veština i kompetencija za aktivno učešće u drštvenim procesima. Mentorski rad će se odvijati u romskim naseljima i to kao psihosocijalna podrška kroz grupni rad i interaktivne grupe, zatim individualni rad kao dodatna podrška u savladavanju školskih obaveza i školskog gradiva, kao i mentorski individualni rad na podizanju samopouzdanja. Jedan od rezultata mentorskog rada biće izrađen program podrške za porodicu i za decu koji će obuhvatiti moguća rešenja za problemske situacije u kojima se mogu naći romska deca tokom obrazovanja.

 

Izbor mentorki

Ovo je javni poziv za izbor mentorki u okviru projekta MLADI KAO RESURS ZA NAPREDAK ROMSKE PORODICE, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Uloga mentorki je da budu spremne i sposobne da prenesu znanje, veštine i iskustvo koje poseduju.

 

Kriterijumi potrebni za postajenje mentorkom u ovom projektu:

 

  •  Romkinje i ne-Romkinje koje imaju iskustvo u radu sa decom i temama odustajanje od obrazovanja i rano napuštanje školovanja Romkinje i ne
  •  Romkinje, aktivistkinje iz međunarodnih organizacija, vladinih institucija i organizacija civilnog društva;
  •  Romkinje i ne-Romkinje koje su završile srednju školu i fakultet;

Bitno je da one koje žele da postanu mentorke, poseduju prave veštine i kvalitete.

 

Potrebne sposobnosti i kvalitet koje treba da poseduje  mentorka:

  •   zainteresovanost  za ulogu mentorke
  •   dovoljno vremena - mentorstvo će zahtevati vreme i posvećenost;
  •   odgovarajuća znanja i veštine - mentorka treba da poznaje oblasti ljudskih manjinskih  i prava žena, sa posebnim fokusom na romsko žensko pitanje;
  •   da poseduje veštine slušanja - mentorka mora biti u stanju da aktivno sluša druge;
  •  da pruža podršku - mentorka treba da bude spremna da podržava mentorisane devojčice i dečake i njihove porodice u pravcu ostvarivanja zacrtanih ciljeva, bez nametanja svojih stavova ili sugestija;
  •  da bude pouzdana - pitanja razmatrana tokom mentorstva tretiraju se kao poverljiva.

Potrebna dokumenta:

1.      Radna biografija, CV na srpskom jeziku
2.      Motivaciono pismo

 

Dokumenta je potrebno poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 18. septembra 2017. godine.

Selektovane kandidatkinje biće obaveštene telefonom i pozvane na razgovor 21. septembra 2017. godine. Za sva dodatna pitanja, molimo Vas pozovite 011/ 328 62 34 ili nam se obratite putem e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

Održana završna aktivnost projekta „Ekonomsko osnaživanje...

Završna aktivnost projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ održana je u EU info centru u Beogradu, Ul. Kralja Milana 7.

Opšti cilj projekta je unapređenje socio ekonomskog razvoja i socijalnog uključivanja romske zajednice sa posebnim fokusom na Romkinje. Glavna aktivnost ovog projekta je rad na podizanju zapošljivosti Roma i Romkinja kroz pohađanje kurseva i sticanje novih veština za razna zanimanja

Rezultate projektnih aktivnosti predstavila je BIBIJA kao nosilac projekta i partnerske organizacije - Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji, dr Nenad Ivanišević je rekao da će država nastaviti sa ekonomskim osnaživanjem pripadnika romske nacionalnosti edukujući ih pre svega da bi mogli adekvatno da odgovore tržištu rada. On je ukazao na to da je obrazovanje jedna od najvažnijih stavki kada je izlaženje iz začaranog kruga siromaštva u pitanju, naročito kod Roma i Romkinja. Državni sekretar je naveo i da Strategija za socijalno uključivanje te nacionalne manjine u Republici Srbije daje poseban akcenat njihovom zapošljavanju. Takođe je govorili i Mirjana Maksimović iz EU Delegacije, Darko Marijanović ispred Nacionalne službe za zapošljavanje ispred Akademije Edukativa Žaklina Bogavac. Prisutnima su se obratile i Slobodanka Vasić i Vesna Ćerimović iz partnerskih organizacija. Svoja iskustva preneli su i polaznice i polaznici glavne aktivnosti ovog projekta – kursevi raznih profila.
Slavica Vasić iz Bibije je rekla da su BIBIJA i partnerske organizacije su tokom 18 mesečnog projekta realizovale više od 100 radionica i terenskih poseta za 16 romskih naselja u Beogradu, Novom Bečeju, Lazarevcu, a određeni broj korisnica bio je i iz Pančevu, koji su nam se pridružile u realizaciji projekta. Teme naših akitvnosti podstakle su Romkinje i Rome na prijavu na tržište rada, na dostupne programe Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne službe, kao i na potrebne profilie na tržištu rada.


Kroz realizaciju projektnih aktivnosti uspešno je 109, 94 Romkinja i 15 Roma završilo planirane kurseve i dobilo sertifikate škole Akademija Edukativa. Sertifikate je dobilo 34 frizera, 28 manikira, 7 šminkera, 5 kuvara, 1 konobar, 1 pekar, zatim - engleski jezik 16 polaznika/ica, nemački jezik 12; viljuškaristi 2 polaznika, cvećarka 1, maserka 1 i 1 autolimar 1 zavarivač.
Projekat je finansiran od stane Evropske unije a realizuje ga BIBIJA Romski ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama - Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ukupna vrednost projekta je 90.090 eura.

18362414 1498608653503644 1770338230 o

 

 

 

 

18362792 1498608783503631 1659745355 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18720837 1498608423503667 1326867890 o

 

 

 

 

 

 

18720924 1498608736836969 789626678 o

 

 

 

 

 

18745244 1498608453503664 1381777005 o

Dodela diploma za polaznike kurseva u Beogradu i Pančevu

U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ dodeljene su diplome za uspešno završene kurseve u Beogradu i Pančevu. Cilj ove aktivnosti je unapređivanje zapošljivosti i povećanje konkurentnosti Romkinja i Roma na tržištu rada. BIBIJA i partnerske organizacije su realizovale više od 100 radionica i terenskih poseta za 16 romskih naselja. Teme ovih akitvnosti bile su u vezi sa prijavom na tržište rada, dostupnim programima Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih službi, potrebnim profilima na tržištu rada. Kao nastavak ove aktivnosti, upisano je 109 polaznika, 15 muškaraca i 94 žena, u školu Akademija Edukativa. Upisano je 34 frizera, 31 manikira, 4 šminkerke, 5 kuvara, 1 konobar, 1 pekar, zatim - engleski jezik 16 polaznika/ica, nemački jezik 12; viljuškaristi 2 polaznika, cvećarka 1, maserka 1 i 1 autolimar.

Svi polaznici, njih 109 uspešno je završilo kurseve i steklo diplome.
Na dodeli doploma i radnog materijala za polaznike kurseva učestvovaovali su polaznici kurseva, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnik škole Akademia Edukativa i predstavnici Bibije Romskog ženskog Centra.

Projekat je finansiran od stane Evropske unije a realizuje ga BIBIJA Romski ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama - Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Trajanje projekta je 18 meseci, a ukupna vrednost projekta je 90.090 eura.

18386934 1484347951596381 1821238271 n18405582 1484321964932313 834310028 o18426062 1484353501595826 905822358 n18405485 1484322801598896 434363144 o18406317 1484322674932242 486458094 o

Sajam EU projekata "EU i Srbija na delu"

Delegacija Evropske unije u Srbiji 5. maja 2017. godine u Zrenjaninu organizovala je Sajam EU projekata "EU i Srbija na delu".  Sajam EU projeka aje u ovom gradu je organizovan u okviru tradicionalnog događaja Evropsko selo u Hali Medison.

Projekti koji su odabrani da budu predstavljeni na Sajmu su grupisani u određene sektore. Bibija Romski ženski centar je na Sajmu predstavila projekat „Ekononomsko osnaživanje Romkinja:  unapređenje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje".

Projekat je finansiran ode stane Evropske unije a partneri Bibiji na ovom projektu su Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac. Ova aktivnost je deo projekta "Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu" koji EU finansira sa 5,4 miliona evra a koji sprovodi Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji u saradnji sa Minstarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

18199241 10206868938202080 1713128649745066442 n18221538 10206868940002125 8938001803161620102 n18221540 10206868938562089 1653544397551414046 n18221599 10206868945522263 2597902828702531250 n18275192 10206868942442186 8754260341273487047 n18301976 10206868941762169 8297874531201829132 n18425925 375127532883049 140055490 n18426599 375127626216373 524460401 o

"Romkinje u Srbiji, dostignuća, izazovi i perspektive"

191715 img-0037 ff U Palati Srbija 11.04 2017. godine  održana  je konferencija "Romkinje u Srbiji, dostignuća, izazovi i perspektive", na kojoj je javnost upoznata sa teškim položajem ove višestruko diskriminisane manjine u našoj zemlji i naporima da se njihov položaj promeni. 

Romkinje kao pripadnice manjinske zajednice u Srbiji na dnu su društvene margine, imaju prava, ali ne i mogućnosti, vrlo često gube poverenje u sve institucije i imaju strah da, ukoliko se žale na pravo koje im je uskraćeno, da će sistem da im uskrati još neko pravo, moglo se čuti sa konferencije "Romkinje u Srbiji - dostignuća, izazovi i perspektive".

Kako je rekla zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović, kada se procentualno pogleda broj Romkinja koje se obraćaju Zaštitniku građana, taj broj je veoma mali u odnosu na ukupan broj pritužbi, pa bi se reklo da Romkinje nemaju problema pred institucijama sistema, ali nije tako i svi su svesni problema koje oni imaju.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio naveo je da kada je reč o unapredjenju položaja Romkinja Srbija ulaže velike napore, ali još dosta toga treba da se uradi. OEBS je tu da kao partner pomogne romskoj zajednici u Srbiji, a posebno Romkinjama - kazao je Oricio na ovom skupu.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković navela je da o položaju Roma i Romkinja najbolje govori podatak da se svaka druga pritužba koja ovoj instituciji stigne u vezi sa položajem nacionalnih manjina tiče upravo romske zajednice. Ona je dodala da je potrebno isticati pozitivne primere i na taj način podsticati i ohrabrivati i navela da je upravo od Romkinja koje su arhitektinje, pravnice ili lekarke čula jako dobre i motivišuće predloge.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović, govorio je o važnosti zastupljenosti oba pola, posebno kada su Romkinje u pitanju, koje su višestruko diskriminisane. Pored obrazovanja koji je ključ uspeha svakog čoveka, Romkinjama je važna i društvena vidljivost i uključenost u svim segmentima integracije rekao je Mihajlović. 

Primere dobre prakse i dostignuća koje su Romkinje u Srbiji ostvarile uprkos brojnim preprekama i teškoćama, predstavile su, kao najznačajniji deo skupa, zamenica predsednika Nacionalnog saveta Ana Saćipović, Marina Simeunović iz organizacije Mlade Romkinje u Dekadi Roma, Slavica Vasić iz Bibije romskog ženskog centra, Jelena Jovanović poslanica u vojvođanskom parlamentu, kao i Ajša Alić i Zorica Saćipović. 

Na skupu su još govorili i Brankica Drašković specijalna savetnice predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, Suzana Paunović direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnik Delegacije EU Nikolas Bizel , Karla Robin Hershey,  koordinator UN i predstavnica UNDP  u Srbiji i  državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević.

Radni sastanak u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost ...

U okviru kampanje Mesec romskog ženskog aktivizma održan je radni sastanak u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije između  Romkinja iz beogradskih romskih naselja koje su deo programa Romskog ženskog centra BIBIJA i posebne savetnice za rodnu ravnopravnost,  Branke Drašković.

Kampanja  Mesec romskog ženskog aktivizma,  koju realizuju aktivistkinje Romske ženske mreže od  2010. godine, traje od 08. marta -  Međunarodnog dana žena do 08. aprila – Međunarodnog dana Roma i Romkinja. Međunarodni dan žena, 8. mart, jedan je od povoda da se aktivistkinje Romske ženske mreže obrate javnosti i predstavnicima vlasti i skrenu pažnju na položaj Romkinja u Republici Srbiji. Drugi povod, ne manje važan, 8. april, Međunarodni dana Roma i Romkinja zatvara našu kampanju. Organizacije i inicijative koje čine Romsku žensku mrežu održavaju čitav niz manifestacija i aktivnosti širom Republike Srbije.

Glavna tema kojom smo se danas bavile bila je u pitanja adekvatne uključenosti Romkinja u nacionalnu Strategiju za rodnu ravnopravnost. Ovo je bila i dobra prilika da se Romkinje upoznaju sa radom Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Sa druge strane, predstavnice institucija su u neposrednom kontaktu sa Romkinja čule neke od problema na terenu, ali i o značaju rada na unapređivanju položaja žena u Republici Srbiji.

17554074 10206628243464862 3629853153254587706 nunnamedunnamed 1

17553434 10206628243824871 5662731314645415835 n