Ekonomsko osnaživanje Romkinja - održan trening...

U okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ Romski ženski centar BIBIJA održao je  dvodnevni trening o izazovima i preprekama u  ekonomskom osnaživanju Romkinja. Ovo je drugi po redu edukativni trening u ovom projektu, a učesnici i učesnice su bili predstavnici lokalnih  institucija za zapošljavanje, centara za socijalni rad i loklanih samouprava iz Beograda, opštine Zvezdara, Rakovica, Čukarica, Lazarevac,  zatim iz Novog Bečeja, Pančeva i Zrenjanina.    i predstavnike civilnog društva. Trening je održan u hotelu Palas u Beogradu. Pored institucija u radu su učestvovali i predstavnici civilnog društva Udruženje Roma Novi Bečej, Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac, Pravni skener iz Beograd, Centar za prava manjina i predstavnice BIBIJE romskog ženskog centra. Seminar su vodile  Dragana Marijanović i Dragana Petrović.

 

Projekat je finansiran od stane Evropske unije a sprovodi ga BIBIJA Romski ženski centar u saradnji sa partnerskim organizacijama  - Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac. Ova aktivnost je deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Trajanje projekta je 18 meseci, a ukupna vrednost projekta je 90.090,00 eura.


Opšti cilj projekta je unapređenje socio ekonomskog razvoja i socijalnog uključivanja romske zajednice sa posebnim fokusom na Romkinje. Glavna aktivnost ovog projekta je rad na podizanju zapošljivosti  Roma i Romkinja kroz pohađanje kurseva i sticanje novih veština za razna zanimanja kao što su frizerka, manikirka, kuvarica daktilografkinja i sl. Ukupno 100 osoba (85 žena i 15 muškaraca) će imati mogućnost da učestvuje u ovoj aktivnosti od 500 predstavnika koji će biti obuhvaćeni projektom.
 

Cilj ovog treninga, drugog po redu bio je razmena iskustava između institucija i civilnog društva koji rade u oblasti unapređivanja zapošljivosti romske zajednice, posebno Romkinja, zatim senzibilizacija profesionalaca/ki u institucijama na specifične probleme sa kojima se susreću Romkinje. Važna tema kojom smo se bivili  bila je kako motivisati romsku zajednicu, posebno Romkinje na aktvno traženje posla, a jedan od rezultata treninga je i priručnik koji je nastao iz potrebe da se civilnom društvu približe mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja i usluge koje se nude u ovoj oblasti.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra,  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući  Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova ,  koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti  socijalne  i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rsekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

ekonomsko osnazivanje romkinja

Organizovan trening o ekonomskom osnaživanju...

Danas, 21. maja BIBIJA - Romski ženski centar organizovao je dvodnevni trening o ekonomskom osnaživanju Romkinja za predstavnice i predstavnike civilnog društva u okviru projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“.

 

Na treningu su učestvovali Udruženje Roma Novi Bečej, Ženski romski centar Veliki Crljeni Lazarevac, Pravni skener iz Beograd, Centar za prava manjina i predstavnice Bibije romskog ženskog centra.

 

Projekat je finansiran od stane Evropske unije, a opšti cilj projekta je unapređenje socio ekonomskog razvoja i socijalnog uključivanja romske zajednice sa posebnim fokusom na Romkinje.

Pogledajte Saopštenje za medije koje je objavila BIBIJA povodom ovog projekta.

13262208 1146817812016065 309678276 o13271538 1146817772016069 583345736 o13282562 1146817838682729 1042452704 o13282756 1146817815349398 1005225335 o13262204 1146817702016076 1977469274 o13262268 1146826148681898 1085872808 o

Poziv za dostavljanje prijava za stažiranje

RM FLGZajednički Program stažiranja Evropskog Centra za prava Roma, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i VRCD Romaversitas programa
Evropski Centar za prava Roma (ERRC) i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti pozivaju Rome i Romkinje na podnošenje prijava za stažiranje u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.
Primamo dve osobe za stažiranje u trajanju od šest meseci, koje će se obavljati u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Beogradu, Beogradska br. 70. Za stažiste i stažistkinje obezbeđena je naknada.
 
Osnovni cilj Programa stažiranja je da obezbedi Romima i Romkinjama neposredno iskustvo u radu u nezavisnoj instituciji, specijalizovanoj za prevenciju i zaštitu od diskriminacije i unapređivanje ravnopravnosti. Pored toga, ciljevi programa su i osnaživanje pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine kroz upoznavanje da radom i funkcionisanjem Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, sticanje praktičnog iskustva i znanja kroz svakodnevni rad u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, produbljivanje znanja o različitim aspektima politika ravnopravnosti koje su usmerene na inkluziju romske zajednice, podizanje svesti o neophodnosti uključivanja svih manjinskih grupa u rad organa javne vlasti i praktična primena znanja i veština stečenih tokom studiranja i/ili prethodnog radnog iskustva.
 

 

Zadaci i odgovornosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnost obezbediće stažistima/kinjama profesionalno mentorstvo i nadzor nad njihovim radom. Aktivnosti i zadaci stažista/kinja uključivaće sticanje teorijskog znanja i praktičnih veština iz delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. To, između ostalog, podrazumeva upoznavanje sa radom po pritužbama, istraživanja u oblasti diskriminacije sa posebnim fokusom na diskriminaciju romske nacionalne manjine, analizu zakonodavstva, učestvovanje na projektima Poverenika i slično.


Profil stažista/kinja

• Da je pripadnik/ca romske nacionalne manjine;
• Državljanstvo Republike Srbije;
• Završen pravni fakultet;
• Iskustvo u oblasti ljudskih i romskih prava; poželjno iskustvo u životu i radu u romskoj
zajednici;
• Sposobnost rada u multikulturalnoj sredini;
• Dobre organizacione i komunikacione sposobnosti, posvećenost i entuzijazam;
• Fleksibilnost i sposobnost za samostalan i timski rad;
• Poznavanje Microsoft Office paketa.

Procedura prijavljivanja

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da dostave dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova. Potrebno je dostaviti overenu fotokopiju diplome pravnog fakulteta i dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Pored toga, neophodno je dostaviti:
1. Biografiju (CV)
2. Pismo zainteresovanosti
Samo potpune prijave biće uzete u obzir. Molimo Vas da podnesete svu neophodnu dokumentaciju zajedno. Potpune prijave treba poslati na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili VRCD Romaversitas program, Zmaj Jovina 14a, 21000 Novi Sad.
Rok za dostavljanje prijave je 6.maj 2016. godine. Prijave pristigle nakon isteka roka neće biti uzete u obzir. Samo kandidati/kinje izabrani u uži krug biće obavešteni. Ukoliko Vas ne kontaktiramo u roku od pet nedelja nakon isteka roka za prijavljivanje, smatrajte da Vaša prijava nije bila uspešna. Ohrabrujemo Vas da se prijavite ponovo.
Evropski Centar za prava Roma (ERRC) i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ohrabruju prijave predstavnika/ca višestruko marginalizovanih grupa (žene, LGBT, osobe sa invaliditetom, itd).

Saopštenje povodom Svetskog dana Roma

1Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma i u okviru kampanje „Mesec romskog ženskog aktivizma", Brankica Janković - poverenica za zaštitu ravnopravnosti, sastala se sa predstavnicama Ženske romske mreže.

Ekonomsko osnaživanje Romkinja, njihov položaj u javnom i političkom životu, suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici, kao i razbijanje stereotipne slike o pripadnicama romske nacionalne manjine bile su teme ovog sastanka.

Poverenica je naglasila da Svetski dan Roma ne sme da ima samo simboličan značaj, nego je dobra prilika da se još jednom upozori na izuzetno težak društveni i ekonomski položaj ove nacionalne manjine.

Zabrinjavajuće je da se, od ukupnog broja pritužbi koje se odnose na diskriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti, najviše odnosilo na romsku nacionalnu manjinu – gotovo svaka druga. Ovakva statistika ponavlja se iz godine u godinu.
Posebno je zabrinjavajući odnos pojedinih predstavnika organa javne vlasti prema Romima i Romkinjama, naglasila je poverenica i dodala da su česte pritužbe gde diskriminišu upravo oni na čiju podršku romska nacionalna manjina treba da računa.
 

Takođe, ona je ukazala i na veoma složen problem stanovanja Roma, jer život u neformalnim naseljima otežava pristup drugim ekonomskim i socijalnim pravima, kao što su obrazovanje, zaposlenje, zdravstvena zaštita... Zato je neophodna promena odnosa društva i preduzimanje adekvatnog niza mera kao odgovor države, među prvima potpuno uključivanje sve romske dece u obrazovni sisitem, kojim će se Romima i Romkinjama obezbediti ravnopravan i dostojanstven život, zaključila je poverenica.

Nacionalna služba za zapošljavanje - sastanak

U okviru projekta "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje" iz programa "Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services", koji je finansiran sredstvima IPA 2012 programa, 24. marta 2016. godine  održan je sastanak projektnog tima sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje. Projektni tim upoznao je predstavnike Nacionalne sluzbe za zapošljavanje sa projektom i dogovoreno je da se potpise Memorandum o saradnji između Bibije romskog ženskog centra i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Opšti cilj ovog projekta je unapređivanje socio-ekonomskog razvoja i socijalno uključivanje romske zajednice, s posebnim fokusom na Romkinje. Partnerske organizacije na realizaciji projektnih aktivnosti su Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni, Lazarevac. Projektnim aktivnostima biće obuhvaćene sledeće lokacije: Beograd, Novi Bečej, Zrenjanin, Pančevo i Lazarevac.

Glavna aktivnost ovog projekta je rad na podizanju nivoa zapošljivosti Roma i Romkinja kroz pohađanje kurseva  i sticanje novih znanja i veština za različita zanimanja kao što su: frizerka, manikirka, kuvarica, daktilografkinja i sl. Planirano je da 500 predstavnika romske zajednice bude obuhvaćeno projektim aktivnostima, od čega će njih 100 (85 žena i 15 muškaraca) imati mogućnost da učestvuje u navedenim programima obuka.

IMG 20160324 101818

IMG 20160324 101836IMG 20160324 101842

 

Usvojena Strategija za socijalno uključivanje Roma

Untitled-1Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na jučerašnjoj sednici usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.
Ovaj dokument je nastao iz potrebe da se na jedan sistemski i sveobuhvatan način pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja unaprede, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u Srbiji živi približno 148.000 Roma, koji su jedna od najugroženijih društvenih grupa.

Cilj Vlade jeste da kroz udruženi napor čitavog društva unapredi njihov položaj kako bi se smanjile nejednakosti koje postoje između Roma i ostatka stanovništva.

Novousvojena strategija je strateški dokument koji će za period od devet godina intenzivirati rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za pitanja socijalnog uključivanja Roma i suzbijanje njihove diskriminacije, odnosno za stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava osoba romske nacionalnosti. 

Dokument pokriva pet prioritetnih oblasti, i to obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalnu zaštitu.

Srbija se na putu ka EU pridružila zemljama članicama kada je reč o socijalnom uključivanju Roma.

Naime, naša zemlja je kao osnovu za izradu ovog dokumenta koristila Okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma koji je Evropska komisija, zajedno sa Evropskim parlamentom, propisala za svoje zemlje članice, što osigurava nastavak saradnje i nastavak podrške EU Srbiji za unapređenje položaja Roma.

Operativni zaključci sa trećeg po redu Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Srbiji za period od 2015. do 2017. godine, koje je naša zemlja pripremila zajedno sa Evropskom komisijom, postali su sastavni deo ovog dokumenta.

Takođe, Nacrt strategije usklađen je sa Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, u procesu pristupnih pregovora Srbije sa EU, objašnjava se u saopštenju.

Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje ...

U partnerstvu sa Udruženjem Roma Novi Bečej i Ženskim romskim centrom Veliki Crljeni iz Lazarevca, BIBIJA Romski ženski centar realizuje projekat „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta  za zapošljavanje i samozapošljavanje“ - „Economic empowerment of Roma women: increased capacity for employment and self-employment “ 

Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije.

Opšti cilj projekta usmeren je na poboljšanje socio-ekonomskog položaja i unapređivanje društvene inkluzije romske zajednice, posebno Romkinja.

Projektne aktivnosti realizuju se  na teritoriji Grada Beograda: gradske opštine Lazarevac, Zvezdara, Rakovica, Čukarica and Novi Beograd, zatim na teritoriji Novog Bečeja, Zrenjanina i Pančeva.

1660916617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1661916621

 

 

 

 

"Rani, prisilni i dečji brakovi u Srbiji: ka mapiranju problema...

canada-logoU Beogradu je 23. februara 2016. godine održana konferencija "Rani, prisilni i dečji brakovi u Srbiji: ka mapiranju problema i mogućih rešenja" koju je otvorio Philip Pinnington, ambasador Kanade u Republici Srbiji, uvodne reči o ovoj temi dale su Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Gordana Stevanović, zamenica zaštitnka građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost. O pravu na obrazovanje i mogućnostima koje nudi obrazovanje romskim devočicama govorila je Angelina Skarep iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok je o neophodnosti  sagledavanja romskog ženskog pitanja u kontekstu opšte demokratizacije  društva i postizanja rodne ravnopravnosti govorila Milana Lazić, koordinatorka za ljudsku bezbednost i rodnu ravnopravnost u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Iskustvo sa terena iz same romske zajednice podelile su aktivistikinje Romske ženske mreže Nada Đuričković, Radmila Nešić, Jasmina Todorović.

Ova konferencija je završni događaj projekata tri organizacije civilnog društva:

 • BIBIJA Romski ženski centar -  RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA
 • STOP dečjim brakovima,  Fondacija Ana i Vlade Divac
 • Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnika/ica romske  zajednice, Beogradski centar za ljudska prava


BIBIJA je pokrenula ovaj projekat sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat je realizovan u 6 romskih beogradskih naselja (Zemun, Surčin, selo Rakovica, Lazarevac, Kijevo i Železnik) u kojima je formirano 6 radioničarskih grupa žena i okupljeno preko 100 Romkinja koje su  direktne korisnice ovog projekta.  Jedan od rezultata projekta je publikacija (PRE)RANI BRAKOVI - ŽIVOTNE PRIČE ROMKINJA U SRBIJI i preporuke.

Preporuke iz ove publikacije su sledeće:

Civilno društvo

 • Romske ženske organizacije civilnog društva treba da preuzmu liderstvo u pokretanju i realizovanju istraživanja o problemu dečijih, ranih, maloletničkih ili ugovorenih brakova na većem uzorku sa ciljem utvrđivanja uzroka, rasprostranjenosti i posledica ove pojave.
 • Poseban deo istraživanja treba da bude usmeren ka detektovanju prakse relevantnih institucija, centara za socijalni rad, sudova i drugih resornih institucija.
 • Romske organizacije i romski lideri treba da zajedničkim radom na terenu sa ženskim romskim organizacijama pružaju podršku porodici, posebno devojčicama i sprečavaju rano napuštanje škole i udaju. 

Donatori

 • U saradnji sa stručnjacima/kinjama u ovoj oblasti i romskim ženskim organizacijama donatori treba da usmere svoje aktivnosti koje će na adekvatan i dugoročan način odgovoriti na potrebe zajednice.
 • Donatori treba da afirmativno pristupe autohtonim romskim organizacijama i romskim aktivistkinjama i aktivistima koji imaju čvrste veze sa zajednicom što im omogućava određeni uticaj u samoj zajednici i promenu stavova zajednice prema ulozi žene u porodici.
 • Kreiranje kontinuiranog donatorskog programa podrške ekonomskog osnaživanja romskih porodica, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje Romkinja.

Institucije

- Institucije na nacionalnom i lokalnom nivou treba da kreiraju obuke za:
 • zaposlene u školama
 • u centrima za socijalni rad
 • zdravstvenim ustanovama
 • policiji  i
 • sudstvu sa ciljem edukacije o kulturi i tradiciji romskog naroda i senzibilizacije na potrebe romske zajednice, uz razvijanje negovanja kulturoloških razlika i zagovarajući borbu protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije.
Obuke treba da predlože najbolja rešenja za reagovanje u slučaju sumnje ili otkrivanja ranog braka za svaku od institucija.
Institucije treba da strateški pristupe rešavanju ovog problema  kroz kreiranje specifičnih mera za podršku romskoj deci, pre svega, devojčicama za ulazak i ostajanje u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja. 
Nacionalne i lokalne institucije treba da omoguće odraslim Romkinjama koje su napustile školu podršku u opismenjavanju i sticanju obrazovanja.
Unapređivanje programa podrške ekonomskog osnaživanja romskih porodica, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje Romkinja. 

12767797 1084845881546592 1578072692 n

12325422 1084823044882209 1310245767 n

12769488 1084846194879894 560376224 n

12782556 1084846444879869 983054831 n

12784521 1084846598213187 1970507037 n

"(Pre)rani brakovi – Životne priče Romkinja"

6Projekat RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA, koji je tokom 3,5 meseca realizovala BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda pokrenut je sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat je realizovan u 6 romskih beogradskih naselja (Zemun, Surčin, selo Rakovica, Lazarevac, Kijevo i Železnik) u kojima je formirano 6 radioničarskih grupa žena i okupljeno preko 100 Romkinja koje su  direktne korisnice ovog projekta.  

 

Svrha projekta je promena pozicije žene u romskoj porodici i jačanje uloge i moći Romkinje u procesima donošenja odluka u romskoj porodici. Ukupno je održano 36 informativnih i edukativnih radionica za Romkinje i intervjuisano 25 Romkinja koje su kroz svoju priču poručile mlađim generacijama da se vredi boriti za obrazovanje, za posao i da “žena više vredi kad ima školu i radi”. 

Detaljnije o samom projektu pogledajte ovde, a publikaciju pod nazivom (Pre)rani brakovi – Životne priče Romkinja, koja je jedan od rezultata ovog projekta, možete pročitati ovde.