U Medija centru predstavljeni rezultati projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu"

3-bibijaJuče, 25. februara 2015. godine u Medija centru održana je promocija rezultata projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”.

Podsećamo vas da ovaj projekat realizuje BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda u periodu od 2012-2015. 

Partnersku podršku projektu pružaju CARE International NWB, Sarajevo i koalicija romskih organizacija  »Ženski romski centar Veliki Crljeni«, Lazarevac; »Pravni skener«, Beograd; »Udruženje Roma« Novi Bečej; »Centra za prava manjina«, Beograd; »Romanjako ilo«, Zrenjanin; »Mali princ«, Beograd; »Danica«, Pančevo. 

Jedna od poslednjih publikacija koja je nastala u okviru ovog projekta je “Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji” u kojoj  se osvrćemo na efekte mera i aktivnosti na Romkinje tokom implementacije Dekade Roma.  

Govorile su Jadranka Miličević, CARE International NWB, Sarajevo, Đurđica Ergić, BIBIJA- Romski ženski centar, a moderator diskusije bila je Slavica Vasić, BIBIJA - Romski ženski centar.

MC 

Predstavljanje rezultata projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”

bibijaa-coo
U sredu 25. februara 2015. godine u Medija centru od 14:00h u Maloj sali održaće se promocija rezultata projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”.

Ovaj projekat realizuje BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda u periodu od 2012-15.  Partnersku podršku projektu pružaju CARE International NWB, Sarajevo i koalicija romskih organizacija  »Ženski romski centar Veliki Crljeni«, Lazarevac; »Pravni skener«, Beograd; »Udruženje Roma« Novi Bečej; »Centra za prava manjina«, Beograd; »Romanjako ilo«, Zrenjanin; »Mali princ«, Beograd; »Danica«, Pančevo. 

 

 

 Rezultati projekta su:

  • javno zagovaranje, u više od 85 skupova, rezultiralo je novim odlukama i mehanizmima;
  • partnerske organizacije  više učestvuju u različitim savetodavnim odborima i telima;
  • ženske romske organizacije civilnog društva značajno su učestvovale u procesu izrade i revidiranja nacionalnih akcionih planova o uključivanju Roma i Romkinja promovišući rodni aspekat;
  • kao rezultat održanih obuka i stečenih kapaciteta, partnerske organizacije i njihovi partneri u koaliciji aktivno su uključeni u proces kreiranja politika na nacionalnom i lokalnom niovu;
  • izrađenje, implementirane, dokumentovane i razmenjene najbolje prakse za prevenciju napuštanja školovanja među Romkinjama;
  • dokumentovane najbolje prakse o inicijativama u zajednici za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i pristup opštem i seksualnom/reproduktivnom zdravlju;
  • realizovano  29 malih grantova – 10 u oblasti obrazovanja; 19 za sprovođenje aktivnosti u zajednici u vezi sa  rodno zasnovanim nasiljem i seksualnim i reproduktivnim zdravljem.  

Jedna od poslednjih publikacija koja je nastala u okviru ovog projekta je “Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji” u kojoj  se osvrćemo na efekte mera i aktivnosti na Romkinje tokom implementacije Dekade Roma.                 

Objavljena publikacija "Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji"

U saradnji sa partnerskim organizacijama "Romani cikna" - iz Kruševca, "Pravni skener" - Beograd i Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca, a u okviru regionalnog projekta "Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu", Bibija je objavila je publikaciju "Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji". 

Publikaciju na srpskom i romskom jeziku možete pogledati ovde

publ-bibija

Regionalni sastanak Romkinja "Samo zajedno možemo menjati budućnost" od 05-08. februara u Bečićima

Care International Balkans je u okviru projekta Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Balkanu koji sprovodi u okviru Dekade inkluzije Roma  2005-2015 u partnerstvu sa ženskim romskim organizacijama iz regiona: Bolja Budućnost Tuzla (BiH), Centar za romske inicijative Nikšić (Crna Gora) i Romski ženski centar Bibija Begrad (Republika Srbija" iz finansijsku  podršku Austrijske razvojne agencije organizovao regionalni sastanak Romkinja "Samo zajedno možemo menjati budućnost" od 05-08.februara u Bečićima Crna Gora.

Cilj sastanka je uspostavljanje saradnje između predstavnica romskih ženskih organizacija na zapadnom Balkanu i uspostavljanje saradnje sa predstavnicima Saveta Evrope, CAHROM-a, Phenjalipe neformalne ženske mreže i IRWN takođe romske ženske mreže u Evropi.

Na sastanku su učestvovale Romkinje iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Hrvatske, Italije, Nemačke i članica  Evropskog Parlamenta i predsednice IRWIN-a Soraja Post.

10960282 782372178465295 745074195359285885 o10957874 782370421798804 2596199568057354247 o10838172 781972985171881 7896826743237907959 oIMG 20150206 100543IMG 20150206 100450IMG 20150206 100514IMG 20150206 113949

Realizovan niz okruglih stolova u okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama”

10616115 322617571264465 4418981151822699992 nOdbor za zdravstvenu zaštitu Lige Roma i BIBIJA Romski ženski centar realizovali su niz okruglih stolova u okvirukampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama”. Osim skretanja pažnje na problem romske zajednice, jedan od ciljeva ove aktivnosti je i uključivanje lokalnih romskih organizacija u rad saveta za zdravlje na lokalnom nivou. Poslednji u nizu događaj održan je u opštini Lebane 15.12.2014. godine u zgradi Nacionalnoj službi za zapošljavanje - Lebane, ciljem da se doprinese postizanju dinamičnog civilnog društva u ovoj lokalnoj sredini, koje aktivno pokreće pitanja i učestvuje u javnoj debati o potrebi društvenog uključivanja u procese donošenja odluka i kreiranja javnih politika.

Opširnije...

Radionica „Unapređivanje znanja i veština za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju“

Radionica na temu "Unapređivanje znanja i veština za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju"  održana je u periodu od 3-5. oktobra u hotelu Palas, u organizaciji Romskog ženskog centra "Bibija".

Predavači su bili predstavnici iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Ivana Filipov, Relja Pantić, Tijana Milošević, a pored brojnih tema, kao što su predstavljanje prava žena, oblika diskriminacije, pisanja pritužbe, simulirano je i Situaciono testiranje diskriminacije.                  

Opširnije...