"(Pre)rani brakovi – Životne priče Romkinja"

6Projekat RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA, koji je tokom 3,5 meseca realizovala BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda pokrenut je sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat je realizovan u 6 romskih beogradskih naselja (Zemun, Surčin, selo Rakovica, Lazarevac, Kijevo i Železnik) u kojima je formirano 6 radioničarskih grupa žena i okupljeno preko 100 Romkinja koje su  direktne korisnice ovog projekta.  

 

Svrha projekta je promena pozicije žene u romskoj porodici i jačanje uloge i moći Romkinje u procesima donošenja odluka u romskoj porodici. Ukupno je održano 36 informativnih i edukativnih radionica za Romkinje i intervjuisano 25 Romkinja koje su kroz svoju priču poručile mlađim generacijama da se vredi boriti za obrazovanje, za posao i da “žena više vredi kad ima školu i radi”. 

Detaljnije o samom projektu pogledajte ovde, a publikaciju pod nazivom (Pre)rani brakovi – Životne priče Romkinja, koja je jedan od rezultata ovog projekta, možete pročitati ovde.

Konkurs: Obrazovanje za 5+ (namenjen prosvetnim radnicima i roditeljima)

vizual za FBFondacija za otvoreno društvo i UNICEF vas pozivaju da se prijavite na konkurs i učestvujete u radu klubova Partnerski za obrazovanje u vašoj lokalnoj zajednici da bismo zajedno pokrenuli promene u obrazovanju. 

Cilj projekta Formiranje nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja - Partnerski za obrazovanje je osnaživanje prosvetnih radnika i roditelja da razviju partnerstvo i ojačaju svoj uticaj na školskom, opštinskom i nacionalnom nivou. Projekat se realizuje u 10 opština u kojima će biti osnovani klubovi partnerstva za obrazovanje. Podržaćemo vas da kroz razvijanje aktivizma, saradnje i zajedničke akcije u lokalnoj sredini radite na udruženom rešavanju problema u obrazovanju. Rezultat rada klubova daće smernice za zajedničko delovanje na nacionalnom nivou kroz osnivanje i rad Nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja Partnerski za obrazovanje.

Ukoliko:
 • želite da se svako dete u školi oseća prihvaćeno i bezbedno;
 • smatrate da vaše dete treba da ide u savremenu školu gde se poštuju njegova ličnost, mogućnosti, interesovanja, poreklo, porodica i sredina iz koje dolazi;
 • želite da vas pitaju za mišljenje šta treba promeniti u obrazovanju i da to mišljenje uvaže;
 • smatrate da prosvetni radnici i roditelji mogu zajedno da reaguju i utiču na promene u obrazovanju;
 • smatrate da deca sa nekim vidom razvojne smetnje (fizičke, mentalne itd.), opterećena siromaštvom, kulturološki različita (jezik, religija itd.) treba da idu u isto odeljenje zajedno sa svojim vršnjacima;
 • želite da se borite da sva deca ostvare svoja prava da se obrazuju i za njihova prava tokom obrazovanja;
 • smatrate da svako u sistemu obrazovanja treba da bude odgovoran za svoj rad;
 • želite da vidite suštinske promene u vašoj lokalnoj zajednici;

pozivamo vas da nam se pridružite.

Konkurs je otvoren do 30. decembra 2015. Prijavu možete popuniti ovde.
Dodatne informacije na 011 30 25 852 ili na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Konkurs je raspisan za gradove: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Subotica, Užice, Zaječar, Leskovac, Vranje, Kruševac i Aranđelovac.

Evaluacija projekta "Ekonomsko osnaživanje Romkinja"

IMG 20151030 120510Projekat „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: povećanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ pokrenut je sa ciljem da se doprinese unapređivanju socijalno-ekonomskog razvoja i društvene inkluzije romske zajednice. Poseban akcenat projekta stavljen je na Romkinje kao najosetljivije kategorije unutar romske zajednice.  

Jedan od najvažnijih aktivnosti ovog projekta bila je rad sa lokalnom romskom zajednicom  u tzv. kontejnerskim naseljima, nastalim raseljavanjem mosta Gazela i Belvila. Sam rad je organizovan u tri faze: Informativne posete romskim naseljima tokom maja meseca 2015, Info kampanju - deljenje info materijala i Rad na terenu kroz organizovanje i održavanje 32 informativne i edukativne radionice sa Romkinjama u 5 romskih naselja - Makiš I, Makiš II, Kijevo,  Resnik i Zvezdara.


Radionice su bile usmerene na motivaciju žena da nastave školovanje, uglavnom putem kursa koji smo nudile, ili da se uključe u neki od programa koji nudi Nacionalna služba za zapošljavanje ili Gradski centar za socijalno preduzetništvo.

Poslednja radionica koju smo radile u svakom od naselja bila je iskorišćena za evaluaciju prethodnog rada. 

Motivacija za nastavak obrazovanja jedan je od naših dugoročnih ciljeva, pa je i jedno od pitanja evaluacije bio usmereno ka tome.  

Evaluacija je pokazala da dominira zadovoljstvo pre svega ponudom pohađanja kurseva. Naš je zaključak da smo učesnice radionica ponukali da razmišljaju o svojim propuštenim mogućnostima i kako mogu da pomognu svojim kćerkama  da ne ostanu bez škole. Posebno im je bilo značajno što  su na kurseve mogle i one žene koje nisu završile OŠ. Uvođenje mentorskog rada, pored radioničarskog od posebne je važnosti. Ovo je za BIBIJU bilo i jedno novo iskustvo i svojevrsno pilotiranje aktivnosti. Mentoski program je nastavio rad i posle radionica, sa manje žena, a u cilju dalje motivacije za nastavak školovanja. Ova dva modela rada - radioničarski i mentorski - za sada daju dobre rezultate. 

Održana V međunarodna konferencija Romkinja „Unapređenje uprkos svemu“

featured-321x330Savet Evrope u saradnji sa Vladom bivše jugoslovenske Republike Makedonije 6. i 7. oktobra 2015. godine  u Skoplju organizovao je V međunarodnu konferenciju Romkinja „Unapređenje uprkos svemu“. Na konferenciji je učestovalo više od 100 učesnika, uključujući Romkinje iz 20 država članica Saveta Evrope, političke ličnosti, predstavnike vlasti i ekperte koji se bave pitanjima poboljšanja položaja Romkinja u Evropi. Iz Srbije na konferenciji su učestovale tri predstavnice Romske ženske mreže.
 
Cilj konferencije bio je da se razmene iskustva, da se prikažu rezultati rada i dobre prakse u romskom ženskom pokretu i da se ostvari saradnja između romskih ženskih organizacija kroz neformalnu mrežu Phenjalipe koja je osnovana u Finskoj na IV Međunarodnoj konferenciji Romkinja iz Evrope 2013. godine. Značajno je bilo razgovarati i o Strategiji za unapređenje položaja romskih žena i devojaka od 2014-2020 koju je pripremila mreža Phenjalipe.

Na konferenciji su govorili Mabera Kamberi, Načelnik sektora za koordinaciju i tehničku pomoć, Ministarstvo rada i socijalne politike bivše jugoslovenske republike Makedonije,  i potpredsednica Cahroma, ministar Dime Spasov, Ministarstvo rada i socijalne politke, BJR Makedonija, gospođa Ana Brasuer Predsednik parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Urlih Bunjes specijalni predstavnik generalnog  sekretara za pitanja Roma Savet Evrope Soraja Post, članica Evropskog parlamenta, Komiteta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove i gospođa Luiza Vinton stalni koordinator UN u  BJR Makedoniji. Na konferenciji je postojala mogućnost da učesnice izaberu tri radionice na kojima se razgovaralo o uključivanju rodne perspektive u Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma i Akcione planove za njihovu implementaciju o osnaživanju i političkoj participaciji Romkinja i o oblicima rodno zasnovanog nasilja uključujući trgovinu ljudima i rane i prisilne brakove. 

Zaključci i preporuke konferencije su smernice za ono što bi trebalo raditi u budućnosti i šta treba da urade kreatori politike na nacionalom nivou i međunarodne organizacije, kao i Savet Evrope.   

asasIMG 20151006 100956IMG 20151006 203155

 

Poziv za buduće mentorke - "Ekonomsko osnaživanje Romkinja"

bibBIBIJA Romski ženski centar realizuje projekat  "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: povećan kapacitet za zapošljavanje i samozapošljavanje" u partnerstvu sa Komisijom za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Zvezdara, Grad Beograd, a  podržan od strane UNOPS.

Cilj ovog projekta je doprinos poboljšanju socijalno-ekonomskog razvoja i socijalne uključenosti romske zajednice, posebno Romkinja kroz izgradnju kapaciteta romskih organizacija civilnog drustva, da učestvuju u razvoju zajednice u celini.

 
Projekat traje 6 meseci, a realizujemo ga u beogradskim romskim naseljima u kojima su raseljene porodice ispod mosta Gazela i iz Belvila.

 

Jedna od komponenti ovog projekta je uspostavljanje mentoring sheme, angazovanje mentorki koje ce podrzavati Romkinje iz ovih naselja u nastojanjima da unaprede svoju zaposljivost i konkurentnost na trzistu rada.

 

BIBIJA ovim putem raspisuje Javni poziv za mentorke u okviru projekta "Ekonomsko osnaživanje Romkinja: povećan kapacitet za zapošljavanje i samozapošljavanje" za angazovanje mentorki.
Svoju biografiju na srpskom i motivaciono pismo možete poslati na našu adresu:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 21. avgusta 2015.

Narodna inicijativa za legalizaciju romskih neformalnih naselja

vest-bibijaU junu mesecu u prostorijama SKRUG Liga Roma održan je sastanak sa regionalnim koordinatorima 10 regionalnih odbora Lige Roma za realizaciju Kampanje “Dekada 2015-2025. Cilj kampanje je prikupljanje 30 hiljada potpisa građana Srbije koji će se predati Narodnoj skupštini za usvajaje Zakona o legalizaciji neformalnih romskih naselja. Ovaj projekat realizuju Stalna konferencija romskih udruženja građana, Romski ženski centar “Bibija” i Centar za prava manjina. 

Zašto dati svoj potpis za ovu Narodnu inicijativu?

Zato što u Srbiji postoje 593 neformalnih naselja od kojih su oko 200 romskih naselja koja su starija od 70 godina, u kojima živi oko 120.000 ljudi. Par desetina naselja su iz 19 veka.Ta stara naselja što nisu legalizovana, nemaju kanalizaciju, vodu, struju, komunalnu infrastrukturu i izgledaju veoma ružno i nebezbedno za život.
Zato što je ovo jedina zakonska mogućnost legalizovati neformalna naselja u kojima žive Romi.
Zato što tek svaki 100-ti stanovnik ovih naselja doživi 60-tu godinu života, dok je smrtnost dece  3,5 puta veća nego kod većinske zajednice.
Zato što više neće biti raseljavanja Roma bez prethodnog obezbeđenog smeštaja.
Zato što će se rešiti dugogodišnji problemi nelegalne gradnje na opštinskom zemljištu.
Zato što odgovorna politika države prema romskim naseljima  predstavlja politički stav koji može da ubrza proces ulaska Srbije u EU.

 

Kampanja “Dekada 2015-2025″  počinje sa realizacijom od 01.07.2015.g. na teritoriji cele Srbije!

http://romaworld.rs/blog/narodna-inicijativa-za-legalizaciju-romskih-neformalih-naselja/

Osnaživanje Romkinja za preuzimanje inicijative za unapređivanje inkluzije i pluralizma u srpskom društvu

BIBIJA Romski ženski centar u partnerstvu sa Centrom za prava manjina i Udruženjem Roma iz Novog Bečeja realizuju  projekat „Osnaživanje Romkinja za preuzimanje inicijative za unapređivanje inkluzije i pluralizma u srpskom društvu“  iz  EIDHR programa, koji traje od 20. maja 2014. – 20. maja 2015. godine.

Završna press konferencija održana je danas, 15. maja 2015. godine, od 12.00 – 14.00h u Medija centru u Beogradu.  Na konferenciji smo sumirali rezultate i diskutovali i o izazovima sa kojima smo se susretali tokom realizacije ovog projekta.

Cilj projekta je osnaživanje romskih ženskih organizacija, kao i lokalne romske zajednice za preuzimanje inicijative sa namerom postizanja održive integracije u društvene tokove i unapređivanja pluralizma u našem društvu. 

Projekat okuplja, pored partnerskih, i  romske ženske organizacije: „Ternipe“ iz Pirota, Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca, a punu podršku projektnim aktivnostima pružaju eksperti i ekspertkinje iz institucije Poverenika za ravnopravnost građana. Na konferenciji je govorila Kosana Beker zamenica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o važnost zaštite i unapređivanja ravnopravnosti građana, Slavica Vasić o rezultatima projekta o izazovima rada sa zajednicom, Danica Jovanović Društvo Roma Novi Bečej i ravnopravnosti Romkinja u praksi, Slobodanka Vasić, Ženskog romskog centra Veliki Crljeni iz Lazarevca.  

20150515 121802

20150515 121328

20150515 121044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20150515 121133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20150515 121152

Okrugli sto "Doručak s povodom" u Nišu, Kruševcu, Pirotu, Novom Bečeju i Beogradu

Kampanja Mesec dana romskog ženskog aktivizma održava se šesti put po redu u organizaciji Romske ženske mreže.  Međunarodni Dan žena, 8. mart, jedan je od povoda da se aktivistkinje Romske ženske mreže obrate javnosti i predstavnicima vlasti i skrenu pažnju na  položaj Romkinja u Srbiji. Drugi povod, ne manje važan, 8. aprila, Međunarodni dana Roma zatvara našu kampanju.  Organizacije i inicijative koje čine Romsku žensku mrežu održaće čitav niz manifestacija i aktivnosti širom Srbije. Njihov zajednički cilj je da skrenu pažnju javnosti da slika o Romkinji ne mora i ne treba uvek da bude slika o socijalno ugroženoj ženi i da se iz stereotipa ne može napraviti pomak.

IMG 20150309 102935

IMG 20150309 102921

Ove godine uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva organizujemo događaj pod nazivom "Doručak s povodom" u pet gradova u Srbiji: Niš, Kruševac, Pirot, Novi Bečej i Beograd.  

Udruženje Roma Novi Bečej i Romska ženska mreža Banata su 09.03.2015. u 10 časova održale takav jedan događaj pod nazivom – Doručak s povodom - u Novom Bečeju.

IMG 20150309 102916IMG 20150309 102937

Na sastanku se razgovaralo o efektima Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji, naporima koji se ulažu za poboljšanje položaja Romkinja, podeljeni su  primeri dobre prakse, o uticaju Strategije za poboljšanje položaja Roma u Republici Srbiji koja ja usvojena 2009. godine, na položaj Romkinja i o pratećem Akcionom planu, kao i o novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma posle 2015. godine u domenu ženskih prava i rodne ravnopravnosti.  U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici i predstavnice: Centra za socijalni rad,Policijske stanice,doma zdravlja,  LER-a,  lokalne samouprave, lokalne televizije i lokalnog radija, biblioteke i Romkinje iz romskih naselja  u Novom Bečeju.U Medija centru predstavljeni rezultati projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu"

3-bibijaJuče, 25. februara 2015. godine u Medija centru održana je promocija rezultata projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”.

Podsećamo vas da ovaj projekat realizuje BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda u periodu od 2012-2015. 

Partnersku podršku projektu pružaju CARE International NWB, Sarajevo i koalicija romskih organizacija  »Ženski romski centar Veliki Crljeni«, Lazarevac; »Pravni skener«, Beograd; »Udruženje Roma« Novi Bečej; »Centra za prava manjina«, Beograd; »Romanjako ilo«, Zrenjanin; »Mali princ«, Beograd; »Danica«, Pančevo. 

Jedna od poslednjih publikacija koja je nastala u okviru ovog projekta je “Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji” u kojoj  se osvrćemo na efekte mera i aktivnosti na Romkinje tokom implementacije Dekade Roma.  

Govorile su Jadranka Miličević, CARE International NWB, Sarajevo, Đurđica Ergić, BIBIJA- Romski ženski centar, a moderator diskusije bila je Slavica Vasić, BIBIJA - Romski ženski centar.

MC 

Predstavljanje rezultata projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”

bibijaa-coo
U sredu 25. februara 2015. godine u Medija centru od 14:00h u Maloj sali održaće se promocija rezultata projekta “Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”.

Ovaj projekat realizuje BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda u periodu od 2012-15.  Partnersku podršku projektu pružaju CARE International NWB, Sarajevo i koalicija romskih organizacija  »Ženski romski centar Veliki Crljeni«, Lazarevac; »Pravni skener«, Beograd; »Udruženje Roma« Novi Bečej; »Centra za prava manjina«, Beograd; »Romanjako ilo«, Zrenjanin; »Mali princ«, Beograd; »Danica«, Pančevo. 

 

 

 Rezultati projekta su:

 • javno zagovaranje, u više od 85 skupova, rezultiralo je novim odlukama i mehanizmima;
 • partnerske organizacije  više učestvuju u različitim savetodavnim odborima i telima;
 • ženske romske organizacije civilnog društva značajno su učestvovale u procesu izrade i revidiranja nacionalnih akcionih planova o uključivanju Roma i Romkinja promovišući rodni aspekat;
 • kao rezultat održanih obuka i stečenih kapaciteta, partnerske organizacije i njihovi partneri u koaliciji aktivno su uključeni u proces kreiranja politika na nacionalnom i lokalnom niovu;
 • izrađenje, implementirane, dokumentovane i razmenjene najbolje prakse za prevenciju napuštanja školovanja među Romkinjama;
 • dokumentovane najbolje prakse o inicijativama u zajednici za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i pristup opštem i seksualnom/reproduktivnom zdravlju;
 • realizovano  29 malih grantova – 10 u oblasti obrazovanja; 19 za sprovođenje aktivnosti u zajednici u vezi sa  rodno zasnovanim nasiljem i seksualnim i reproduktivnim zdravljem.  

Jedna od poslednjih publikacija koja je nastala u okviru ovog projekta je “Monitoring javnih politika: efekti Dekade Roma na položaj Romkinja u Republici Srbiji” u kojoj  se osvrćemo na efekte mera i aktivnosti na Romkinje tokom implementacije Dekade Roma.